Search results

 1. Analysis of the separate collection of packaging waste from households in Slovakia in the context of Circular Economy Package
  Trošanová Mária ; 010280  Miháliková Renáta Škultétyová Ivona ; 010280
  ICTEP 2019 : . CD-ROM, s. 262-268
  cirkulárna ekonomika obalové materiály separovaný zber
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Metodika návrhu efektívneho systému separovaného zberu v školských priestoroch
  Staník Viliam ; V280  Galbová Kristína ; V280
  Konferencia mladých výskumníkov : . s.CD-ROM, s.179-185
  methodology metodika separate collection separovaný zber school premises školské priestory
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Separovaný zber odpadov z obalov
  Škultétyová Ivona ; V280  Galbová Kristína ; V280
  IX. International Scientific Conference of Faculty of Civil Engineering [elektronický zdroj] : . s.nestr.
  odpady z obalov packaging waste recycling recyklácia separate collection separovaný zber waste composition zloženie odpadov
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Problematika odpadov z obalov
  Škultétyová Ivona ; V280 
  10. Zdravotno-technické stavby.Malé vodné diela - krajina a voda : . s.137-142
  odpady z obalov packaging waste recycling recyklácia separate collection separovaný zber waste composition zloženie odpadov
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article