Search results

 1. Využitie PLC a BPL na telekomunikačné účely
  Ňuňuk Jakub ; E  Orgoň Miloš (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 41 s
  Telekomunikácie Telecommunications PLC elektrické rozvody telekomunikačné siete
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56471
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Rušivé signály v elektrickej rozvodnej sieti a ich vplyv na komunikáciu PLC modemov
  Ostradecký Dávid ; E  Olšovský Peter (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 44 s
  Telekomunikácie Telecommunications elektrické rozvodné siete rušenie signálov modemy PLC
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57117
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Metódy merania dosahu a chybovosti PLC modemu
  Hrica Ján ; E  Podhoranský Peter (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 54 s
  Telekomunikácie Telecommunications modemy PLC metódy merania
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57096
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Komunikačné siete PLC na rozvodoch elektrickej energie
  Gála Lukáš ; E  Róka Rastislav (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 35 s
  Telekomunikácie Telecommunications komunikačné siete Rozvody elektrické meranie PLC
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61629
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. Analýza vlastností koncového stupňa PLC modemu
  Latka Rudolf ; E  Podhoranský Peter (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 37 s
  Telekomunikácie modemy PLC
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=48862
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. PLC Simatic a senzor teploty
  Profant Ľubomír ; E  Drahoš Peter (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 75 s
  priemyselná informatika PLC PLC automatizácia Aplikovaná informatika senzory
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=50637
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 7. Riadenie hydraulického systému pomocou PLC Simatic S7-200
  Benčat Jakub ; E  Mrosko Marián (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 48 s
  Aplikovaná informatika PLC PLC computer hydraulické systémy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=49632
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 8. PLC Simatic a senzor tlaku
  Maťuga Michal ; E  Drahoš Peter (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 60 s
  priemyselná informatika PLC Siemens PLC automatizácia Siemens Aplikovaná informatika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=50621
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 9. Aplikácia privátnych sietí v dištančnom vzdelávaní v oblasti automatizovaných systémov riadenia
  Kotlárik Pavol ; E  Ťapák Peter (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 46 s
  PLC priemyselná informatika PLC automatizované systémy riadenia TP
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=64778
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 10. Vysokorýchlostná dátová komunikácia po silových vedeniach
  Sedlák Tomáš ; E  Brezovič Zdenko (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 51 s
  PLC IPTV elektronika IPTV PLC dátová komunikácia silové vedenia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=48957
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book