Search results

 1. Dom na 3E : Energeticky úsporný - Energeticky bezpečný - Ekonomicky efektívny
  Bratislava : Eurostav, 2013 . - 123 s
  ISBN 978-80-89228-36-2
  ekológia domy ekologické nízkoenergetický dom
  zborník
  (12) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1100
  Dom na 3E

  book

 2. Pasívne domy 2013 : cesta k takmer nulovým budovám. Zborník z 9. medzinárodnej konferencie
  Bárta Jan (Editor)  Krajcsovics Lorant (Editor) ; A2120
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013 . - 186 s
  ISBN 978-80-227-4065-4
  pasívne domy ekológia
  zborník
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (1) - zborník
  (1) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR5100
  book

  book

 3. Haluzice 2003 - ateliér v prírode : zborník abstraktov študentských prác, premeny vidieka na Slovensku
  Dobrucká Anna (Compiler)  Dobiš Jozef (Compiler)
  Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2005 . - 48 s
  ISBN 80-8069-466-4
  ekológia trvalo udržateľný rozvoj architektúra Slovenska
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  book

  book

 4. Architecture and Quality of Life : a policy Book by the Architects´Council of Europe 2004
  Bruxelles : Architects´Council of Europe, 2004 . - 32 s
  ISBN 2930164-01-8
  ekológia architektúra súčasná ekologická architektúra
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR2000
  book

  book

 5. Chemické riziká - legislatíva a prax. : Aktuálne ekologické otázky E-99. Zborník prednášok zo seminára v Žiline 27.5.1999
  Prešov : BIJO VZ, s.r.o., 1999 . - 135 s. Tab.,grafy
  Riziká chemické ekológia
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT0100
  MTF1000
  book

  book

 6. Špeciálne sanačné metódy.Aktuálne ekologické otázky E-98 : Aktuálne ekologické otázky E-98. Zborník prednášok zo seminára v Trenčíne (v rámci výstavy AQUA 98) 10.6.1998
  Prešov : BIJO VZ, s.r.o., 1998 . - 80 s.Tab.,grafy
  Metódy sanačné ekológia
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FCHPT0100
  MTF1000
  book

  book

 7. Supervize, investorský a auditorský dozor při sanacích : Aktuální ekologické otázky E 98. Sborník referátů ze semináře. Praha, 24.9.1998
  Praha : BIJO TC a.s., 1998 . - 61 s príl
  Práce sanačné ekológia
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 8. Zkušenosti se zaváděním a uplatňováním EMS : Aktuální ekologické otázky E 98. Sborník referátů ze semináře. Praha, 21.5.1998
  Praha : BIJO TC a.s., 1998 . - Nestr
  ekológia EMS
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 9. Radioaktivita v environmentální praxi : Aktuální ekologické otázky E 98. Sborník referátů ze semináře. Praha, 15.10.1998
  Praha : BIJO TC a.s., 1998 . - 97 s príl
  Environmentalistika-radioaktivita ekológia
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 10. Nejistota výsledků v analytické praxi (Workshop) : Aktuální ekologické otázky E 98. Sborník referátů a závěry z diskuze. Praha, 236.3.1998
  Praha : BIJO TC a.s., 1998 . - 79 s príl
  ekológia chémia analytická
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book