Search results

 1. Dizajn slúchadiel pre voľný čas
  Sekanová Štefánia ; A  Zvonek Miroslav (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014
  FAR ; Date of acceptation : 12.06.2014 ; Degree program : 150
  Product Design sustainability modularity modularity ekológia modularita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=70517
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Bezpečné prevádzkovanie nízkoenergetického domu
  Fančovič Martin ; M  Kráľ Ján (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  Occupational Health and Safety ecology flammability energy material low-energy building ekológia energia nízkoenergetická budova materiál horľavosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79312
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Pasívny rodinný dom
  Belovič Ľubomír ; V  Puškár Anton (Thesis advisor) ; V180
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  saving energy ecology alternative sources úspora energie ekológia alternatívne zdroje
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103934
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Zber a nakladanie s odpadmi vo firme Eko - Salmo, s.r.o.
  Belošič Martin ; J  Štofila Albín (Thesis advisor) ; J0040
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  procesná a environmentálna technika Process and Environmental Engineering waste management waste ecology odpadové hospodárstvo odpad ekológia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73894
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Vplyv zlievarní na životné prostredie : Bakalárska práca
  Hladík Lukáš  Šuba Roland (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2011
  MTF ; . - 63 s., CD-ROM
  spojivo ekológia recyklácia emisie regenerácia recycling emissions regeneration ecology enviroment výrobné technológie Production Technologies
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=70879
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh klimatizácie domu s využitím alternatívnych zdrojov tepla
  Bielik Viliam ; J  Fekete Roman (Thesis advisor) ; J0040
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  procesná a environmentálna technika Process and Environmental Engineering ecology heat pump ekológia klimatizácia tepelné čerpadlo
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73887
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Sedadlo vodiča pre mestský elektromobil
  Obuchová Lenka ; A  Paliatka Peter (Thesis advisor) ; A9190
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2011
  dizajn výrobkov Product Design ecology ekológia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=48805
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Ekologicky škodlivé látky v zlievarňach : Bakalárska práca
  Hanečka Michal  Šuba Roland (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZl, 2011
  MTF ; . - 49 s., CD-ROM
  waste emissions ecology voda regenerácia ekológia odpad emisie water výrobné technológie Production Technologies
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57564
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Palubná doska pre elektromobil
  Brozmanová Katarína ; A  Paliatka Peter (Thesis advisor) ; A9190
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2011
  dizajn výrobkov Product Design ekológia elektromobily
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=48816
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Penzión s reštauráciou - Cesta na Červený most, Bratislava
  Pavlech Marek ; A  Meziani Yakoub (Thesis advisor) ; A4140
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2010
  architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design penzión Cesta na Červený most ekológia príroda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=4858
  bakalárska práca
  book

  book