Search results

 1. NDT zvarových spojov : Bakalárska práca
  Balvan Marcel  Púčik Vladimír (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZv, 2005
  MTF ; . - 46 s 1 CD
  technológie strojárskej výroby zváranie nedeštruktívna kontrola
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Nedeštruktívne metódy skúšania zvarov : Bakalárska práca
  Gonda Dušan  Húšťava Štefan (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZv, 2005
  MTF ; . - 57 s 1 CD
  technológie strojárskej výroby zváranie nedeštruktívna kontrola
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. NDT metódy kontroly kvality spájkovaných spojov v mikroelektronike : Bakalárska práca
  Arendáš Marek ; M140  Hodúlová Erika (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZv, 2005 . - 37 s 1 CD
  technológie strojárskej výroby zváranie nedeštruktívna kontrola
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Zváranie ocelí metódou Narrow Gap : Bakalárska práca
  Žitňanská Katarína  Turňa Milan (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZv, 2005
  MTF ; . - 68 s 1 CD
  technológie strojárskej výroby zváranie nedeštruktívna kontrola
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. NDT spájkovaných spojov : Bakalárska práca
  Gottstein Marcel  Púčik Vladimír (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZv, 2005
  MTF ; . - 52 s 1 CD
  technológie strojárskej výroby zváranie nedeštruktívna kontrola spájkovanie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Hodnotenie prípustnosti defektov zvarov v tavných spojoch : Bakalárska práca
  Peller Gabriel  Karvanská Silvia (xxx) ; M140
  Trnava : STU v Bratislave MtF KZv, 2005
  MTF ; . - 57 s 1 CD
  technológie strojárskej výroby zváranie nedeštruktívna kontrola
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book