Search results

 1. Multimediálna aplikácia s možnosťou zmeny obsahu pre podporu výučby cvičení z predmetu Informačné systémy II = Multimedia application with possibility of changing data for education support of subject Information systems II : Diplomová práca
  Chmelár Peter  Vaský Jozef (xxx) ; M6000 Bezák Pavol (Consultant) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2006
  MTF ; . - 76 s 1 CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle multimediálna aplikácia
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh modulu pre multimediálnu podporu výučby = Application modulus for multimedia support education : Diplomová práca
  Siklenka Róbert  Važan Pavel (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2006
  MTF ; . - 66 s 1 CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle multimediálna aplikácia
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Multimediálna prezentácia s možnosťou zmeny obsahu pre televíziu Karpaty = Multimedia presentation with change of content for television Karpaty : Diplomová práca
  Griač Stanislav  Moravčík Oliver (xxx) ; M6000 Bezák Pavol (Consultant) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2006
  MTF ; . - 66 s 1 CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle multimediálna aplikácia
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Multimediálna prezentácia s možnosťou zmeny obsahu : Diplomová práca
  Miklovič Ivan  Vaský Jozef (xxx) ; M6000 Kudla Marek (Consultant) ; M180
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2006
  MTF ; . - 73 s 1 CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle multimediálna aplikácia
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Systém dištančného vzdelávania s prenosom obrazu a zvuku po sieti : Diplomová práca
  Výbošťok Pavol  Moravčík Oliver (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 2006
  MTF ; . - 77 s 1 CD
  aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle multimediálna aplikácia
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book