Search results

Records found: 58  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus14364 ddp^"
 1. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Genetické algoritmy - riadenie zákuru
  Remšík Jakub ; E  Števo Stanislav (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 17.06.2014 ; 81 . - 59 s príl.
  Cybernetics genetic algorithms optimization optimalizácia genetické algoritmy spotreba energie vykurovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89333
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Určenie optimálnej výrobnej dávky pre vybraný výrobný systém
  Rolinec Matúš ; M  Jurovatá Dominika (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; 04.06.2014 ; 965 . - 87s CD
  Witness simulation optimization simulácia optimalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98557
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh efektívneho montážneho procesu na montážnom pracovisku VS20 pomocou analýzy MTM UAS v podniku ZF Boge Elastmetall Slovakia, a.s., Trnava
  Krajčo Vladimír ; M  Drahňovský Juraj (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 02.06.2014 ; 189 . - 88s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management simulation optimization planning assembly simulácia optimalizácia plánovanie montáž
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99116
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Riešenie problému stanovovania optimálnej výrobnej dávky v diskrétnej výrobe
  Palkovič Jozef ; M  Važan Pavel (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; 04.06.2014 ; 965 . - 61s CD
  optimization simulation modeling manufacturing process optimalizácia simulácia modelovanie výrobný systém
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98629
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Zlepšenie procesu výroby okien
  Pišteková Gabriela ; M  Jurovatá Dominika (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; 03.06.2014 ; 965 . - 81s CD
  production optimization simulation pracovná sila produkcia optimalizácia simulácia model
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98598
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Využitie simulácie pre zlepšenie výroby na linke Belt-drive
  Repka Michal ; M  Važan Pavel (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; 03.06.2014 ; 965 . - 67s CD
  optimization experiment experiment simulation simulácia optimalizácia experiment experiment model
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98435
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 9. Metódy optimalizácie multiplexorových stromov
  Maruniak Marián ; I100  Pištek Peter (Thesis advisor) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; 12.06.2014 ; 662 . - 108 s príl.
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks optimization decision algorithm diagram algoritmus optimalizácia multiplexor
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101039
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 10. Ideový návrh vysokootáčkového nepreplňovaného zážihového motora
  Sivák Michal ; J  Polóni Marián (Thesis advisor) ; J230
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 19.06.2014 ; 52
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines material optimization design engine materiál optimalizácia návrh motor
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103631
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book