Search results

Records found: 3  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus14461 brz^"
 1. Problems of Emergency Situations : Selected peer-reviewed full text papers from the International Scientific Applied Conference "Problems of Emergency Situations" (PES 2023). May 19, 2023, Kharkiv, Ukraine [elektronický zdroj] / zost. Alexey Vasilchenko, Andrii Kondratiev, Andrii Kovalov, Evgeniy Rybka, Konstantinos Sotiriadis, Nataliia Mahas, Mykola Surianinov, Volodimir Trigub, Nina Rashkevich, Volodymyr Semko, Volodymyr Andronov, Yurii Otrosh
  (Compiler) Vasilchenko, Alexey (Compiler) Kondratiev, Andrii (Compiler) Kovalov, Andrii (Compiler) Rybka, Evgeniy (Compiler) Sotiriadis, Konstantinos (Compiler) Mahas, Nataliia, ; 010180 (Compiler) Surianinov, Mykola (Compiler) Trigub, Volodimir (Compiler) Rashkevich, Nina (Compiler) Semko, Volodymyr (Compiler) Andronov, Volodymyr (Compiler) Otrosh, Yurii
  International Scientific Applied Conference "Problems of Emergency Situations" Charkov, Ukrajina 19. 5. 2023
  1. vyd.
  Baech, Switzerland : Trans Tech Publications, 2023 . - online, 96 s.
  ISBN 978-3-0364-1402-7. -- ISBN 978-3-0364-0402-8 (print)
  building materials construction civil engineering
  https://www.scientific.net/CTA.9
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  book

  book

 2. Cestné staviteľstvo v meniacich sa podmienkach : XXVII. seminár Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou / zost. Andrea Zuzulová, Silvia Cápayová [elektronický zdroj]
  (Compiler) Zuzulová, Andrea, ; 010120 (Compiler) Cápayová, Silvia,
  Seminár Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou 14. - 16. 11. 2022 27. Jasná, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Kongres STUDIO, 2022 . - USB kľúč, 123 s.
  ISBN 978-80-89565-58-0
  výstavba cestná infraštruktúra projektovanie ciest construction road infrastructure road engineering
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  (2) - článok
  book

  book

 3. Výstavba cestnej infraštruktúry : XXVI. seminár Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou / zost. Andrea Zuzulová, Silvia Cápayová ; rec. Ivan Gschwendt, Katarína Bačová [elektronický zdroj]
  (Compiler) Zuzulová, Andrea, ; 010120 (Compiler) Cápayová, Silvia, ; 010120 (rec.) Gschwendt, Ivan, (rec.) Bačová, Katarína,
  Seminár Ivana Poliačka s medzinárodnou účasťou 29. 9. 2021 26. Bratislava, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Kongres STUDIO, 2021 . - USB kľúč, 158 s.
  ISBN 978-80-89565-48-1
  výstavba cestná infraštruktúra technický rozvoj construction road infrastructure technical development
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (3) - článok
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.