Search results

 1. Vysokotlakový vodný lúč - WJM
  Krajný Zdenko ; J0070 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2011 . - 172 s
  ISBN 978-80-227-3535-3
  WJM vysokotlakový vodný lúč
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  Vysokotlakový vodný lúč - WJM

  book