Search results

 1. Fotogrametria I : vybrané state z analytickej fotogrametrie
  Bartoš Pavel ; V140  Fraštia Marek ; V140
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2010 . - 134 s.
  ISBN 978-80-227-3374-8
  geometria centrálna projekcia transformácie súradníc geometry central projective coordinates transformation
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF20100
  Fotogrametria I

  book

 2. Deskriptívna geometria v príkladoch
  Mišútová Mária ; M6000  Markechová Iveta ; M6000 Stúpalová Hana ; M6000 Červeňanská Zuzana ; M6000 Hamplová Lujza ; M110
  1. vyd
  Trnava : AlumniPress, 2007 . - 63 s
  ISBN 978-80-8096-007-0
  geometria geometria deskriptívna
  https://sweb.mtf.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 3. Analytická geometria v príkladoch
  Mišútová Mária ; M6000  Markechová Iveta ; M6000 Stúpalová Hana ; M6000 Červeňanská Zuzana ; M6000 Hamplová Lujza ; M110
  1. vyd
  Trnava : AlumniPress, 2007 . - 84 s
  ISBN 978-80-8096-008-7
  geometria
  https://sweb.mtf.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  (1) - skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 4. Constructional Geometry II
  Velichová Daniela ; J210 
  Bratislava : STU v Bratislave, 1998 . - 97 s
  geometria
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF7000
  book

  book