Search results

 1. Prevádzková dokumentácia modelu elektrizačnej sústavy na ÚEAE
  Venit Lukáš ; E  Janiga Peter (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 09.07.2014 ; Degree program : 76 . - 39 s CD-ROM
  Electrical Engineering power system
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86323
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Biomechanická analýza tlaku na lavičke
  Berezňák Juraj ; J  Hučko Branislav (Thesis advisor) ; J250
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 645
  Applied Mechanics and Mechatronics power acceleration výkon akcelerácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=113347
  bakalárska práca
  book

  book

 3. book

  book

 4. Konštrukcia a parametre motorov pre riečno-morské nákladné lode pre ľadovú triedu E1
  Mák Štefan ; J  Kamenický Milan (Thesis advisor) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines engine pump consumption power čerpadlo výkon motor
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95346
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 5. Pokrytie potreby tepla pre administratívnu budovu
  Kňazovic Martin ; J  Žáková Petra (Thesis advisor) ; J0060
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  energetické strojárstvo power tepelné straty energia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61182
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 6. Možnosti využitia počítača pri navrhovaní technologického postupu ohýbania
  Vydra Pavol ; M  Sobota Róbert (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012 . - 51s CD ROM
  výrobné technológie Production Technologies power práca sila
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66099
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF2000
  book

  book

 8. Možnosti regulácie výkonu zážihových motorov vypínaním valcov
  Paľko Andrej ; J  Neuschl Tomáš (Thesis advisor) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines power engine motor výkon
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=60275
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 9. Pevnostné posúdenie nosnej časti korby nákladného automobilu
  Jankových Peter ; J  Šulko Miroslav (Thesis advisor) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  aplikovaná mechanika a mechatronika Applied Mechanics and Mechatronics power strain stress ANSYS ANSYS ANSYS ANSYS zaťaženie MKP
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73771
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Analýza možnosti zvyšovania výkonu SM rôznymi princípmi preplňovania
  Kanala Richard ; J  Kamenický Milan (Thesis advisor) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines torque power supercharging compressor turbocharger preplňovanie krútiaci moment výkon
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59662
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book