Search results

 1. Rekonštrukcia námestia - Bratislava - Stará Dúbravka
  Ješová Katarína ; A  Čúrna Janka (Thesis advisor) ; A6160
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014
  FAR ; Date of acceptation : 12.06.2014 ; Degree program : 149
  architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design environment environment environment reconstruction doprava rekonštrukcia námestie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=69164 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=8ED2C2B0C8CAA517F3620385FDCF
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Posúdenie vplyvu dopravy na životné prostredie v danej lokalite
  Zimanová Mária ; V  Štefunková Silvia (Thesis advisor) ; V120
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 985
  noise environment environment environment transport hluk životné prostredie doprava
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103606
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Negatívne dopady dopravy na životné prostredie
  Timková Natália ; V  Bartošová Ľudmila (Thesis advisor) ; V120
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 985
  noise enviroment hluk životné prostredie doprava
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103908
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Zhodnotenie bezpečnosti cestnej dopravy v okrese Pezinok
  Busch Pavol ; V  Kapusta Vladimír (Thesis advisor) ; V120
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 1
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering traffic Pezinok doprava
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111963
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Vplyv dopravy na životné prostredie vo zvolenej lokalite
  Trencsík János ; V  Štefunková Silvia (Thesis advisor) ; V120
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 985
  transport enviroment noise životné prostredie doprava hluk
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100280
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Americké námestie - rekonštrukcia verejného priestoru
  Urbanová Beáta ; A  Sopirová Alžbeta (Thesis advisor) ; A6160
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014
  FAR ; Date of acceptation : 13.06.2014 ; Degree program : 149
  architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design traffic doprava
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=69880 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=18B0B0AA43959DC6DD58314321BD
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Historický vývoj mesta a jeho komunikačnej siete
  Sánka Imrich ; V  Rakšányi Peter (Thesis advisor) ; V120
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 985
  transport urbanism operation funkcia urbanizmus cestný prieťah zóna doprava
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103599
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Požiadavky na riešenie parkovania v centre mesta
  Adámek Dušan ; V  Bezák Bystrík (Thesis advisor) ; V120
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 1
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering traffic doprava parkovisko
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67109
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Návrh opatrení na zefektívnenie materiálového toku v podniku PCA Slovakia, s. r. o., Trnava
  Ďurkovičová Jana ; M  Drahňovský Juraj (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 26.06.2014 ; Degree program : 175 . - 69s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management material flow logistics material manipulation transport doprava materiálový tok materiál logistika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95871
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh odporúčaní na zefektívnenie logistických procesov v zmysle princípov stratégie Think Blue Factory vo Volkswagen Slovakia, a.s.
  Petrík Dušan ; M  Hodulík Marián (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 26.06.2014 ; Degree program : 175 . - 81s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management environment environment environment transport logistics životné prostredie doprava logistika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103238
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book