Search results

 1. Model kooperácie MSP SR na Európskej regionálnej báze SLOVMANUNET : Projekt MVTS 6. RP EÚ. Priebežná správa o riešení projektu za 2.rok riešenia
  Valčuha Štefan ; J120  Somora Daniel ; J120 Podmajerský Peter ; J120 Fidler Branislav ; J120 Sabáček Ľubomír ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 57 s
  virtuálna organizácia výroba malé a stredné podniky
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 2. Výskum a realizácia modelového virtuálneho závodu v európskom výskumnom a výrobnom priestore : Priebežná správa projektu AV/1014/2003 za rok 2007
  Valčuha Štefan ; J120  Fidler Branislav ; J120 Podmajerský Peter ; J120 Somora Daniel ; J120
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 75 s
  virtuálny závod malé a stredné podniky virtual enterprise small and medium enterprises
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 3. Výskum a implementácia PLM pre virtuálne závody (najmä malé a stredné) v Slovenskej republike : Záverečná správa projektu AV4/0008/05
  Valčuha Štefan ; J120  Fidler Branislav ; J120 Podmajerský Peter ; J120 Somora Daniel ; J120
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 90 s
  virtuálna organizácia malé a stredné podniky small and medium enterprises Virtual organization
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 4. Výskum a realizácia modelového virtuálneho závodu v európskom výskumnom a výrobnom priestore : Situačná správa o riešení projektu AV 1014/2003 za rok 2006
  Valčuha Štefan ; J120  Fidler Branislav ; J120 Podmajerský Peter ; J120 Somora Daniel ; J120 Guniš Adrian ; J120 Schmotzer Ondrej ; J120
  Bratislava : STU v Bratislave SjF KVS, 2006
  virtuálny závod malé a stredné podniky virtual enterprise small and medium enterprises
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 5. Model kooperácie MSP SR na Európskej regionálnej báza - SLOVMANUNET 6. RP EÚ : Situačná správa o riešení projektu MVTS: 6RP/ERAC-CT-2006-36229 za rok 2006
  Valčuha Štefan ; J120  Hollósy Jakub ; J120
  Bratislava : STU v Bratislave SjF KVS, 2006
  Manunet malé a stredné podniky model kooperácie small and medium enterprises model of cooperation
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 6. Výskum a implementácia PLM pre virtuálne závody (najmä malé a stredné) v Slovenskej republike (PLM-VE) : Situačná správa o riešení projektu AV4/0008/05 za rok 2006
  Valčuha Štefan ; J120  Fidler Branislav ; J120 Podmajerský Peter ; J120 Somora Daniel ; J120 Guniš Adrian ; J120 Schmotzer Ondrej ; J120
  Bratislava : STU v Bratislave SjF KVS, 2006
  virtuálna organizácia virtuálny závod malé a stredné podniky Virtual organization
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book