Search results

 1. Návrh odporúčaní pre stratégie udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania pre MSP na Slovensku
  Gajarská Lucia ; M  Sakál Peter (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 26.06.2014 ; Degree program : 175 . - 61s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management corporate social responsibility sustainable development malé a stredné podniky trvalo udržateľný rozvoj
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102631
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh opatrení na efektívnejšie využívanie zdrojov financovania podniku TENZONA Bratislava, s.r.o.
  Rogel Andrej ; M  Baran Dušan (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management zdroje financovania malé a stredné podniky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79007
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrhy odporučení na riešenie problému dopadov externalizácie nákladov nadnárodných korporácií na ekonomiku MSP na Slovensku
  Homolová Adriana ; M4000  Sakál Peter (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 54 s
  priemyselné manažérstvo Industrial Management globalization malé a stredné podniky korporácie globalizácia externalizácia nákladov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66548
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh odporúčaní pre aplikáciu metódy AHP v rizikovom a krízovom manažmente v kontexte so SZP pre MSP na Slovensku : Bakalárska práca
  Jurík Lukáš ; M4000  Sakál Peter (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011 . - 61 s., CD-ROM
  krízový manažment malé a stredné podniky rizikový manažment corporate social responsibility small and medium enterprises priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57994
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh využitia dobrovoľných environmentálnych nástrojov na dosiahnutie udržateľného rozvoja MSP na Slovensku : Bakalárska práca
  Benčura Ján  Škyrtová Bergelová Martina (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 66 s., CD-ROM
  sustainable development environmental management system corporate social responsibility udržateľný rozvoj malé a stredné podniky systém environmentálneho manažérstva priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62075
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh opatrení udržateľného rozvoja malých a stredných podnikov na Slovensku
  Jurík Juraj  Bergelová Martina (Thesis advisor) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  udržateľný rozvoj sustainable development malé a stredné podniky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47371
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Využitie webtechnológií v malých a stredných podnikoch
  Ottinger Ivan ; E011  Mišota Branislav (Thesis advisor) ; R2020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 40 s
  priemyselná informatika malé a stredné podniky small and medium enterprises automatizácia Aplikovaná informatika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=50632
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Analýza rozvoja malých a s stredných podnikov vo východoslovenskom regióne (Analysis by the development small and medium business in the East Slovak Region) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Jurkáčková Hana ; J0070  Součková Ingrid (xxx) ; J0070 Podmajerský Peter (Opponent) ; J0070
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 53 s
  malé a stredné podniky podnikateľské prostredie bariéry Small and medium business business environment restrictions
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 9. ANALÝZA MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV VO VYBRANOM REGIÓNE (Analysis of small and medium enterprises in specific district) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Šemrinec Jozef ; J0070  Součková Ingrid (xxx) ; J0070 Somora Daniel (Opponent) ; J0070
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 43 s
  malé a stredné podniky small and medium enterprises
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book