Search results

 1. Návrhy na zmiernenie dopadov externalizácie nákladov na ekonomiku TOPOS Tovarníky, a.s. v kontexte so stratégiou SZP : Diplomová práca
  Božiková Lucia ; M4000  Sakál Peter (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011 . - 85 s., CD-ROM
  malé a stredné podniky priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67131
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Analýza a podpora malých a stredných podnikov na Slovensku
  Jurkáčková Hana ; J0070  Součková Ingrid (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  malé a stredné podniky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74365
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. Návrh vzniku a pôsobenia klastrov pre rozvoj budovania malých a stredných podnikov na Slovensku
  Urban Filip  Halada Peter (Thesis advisor) ; M190
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  malé a stredné podniky inovácie small and medium enterprises cluster innovation
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=54423
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 5. Vývoj a financovanie malých a stredných výrobných podnikov na Slovensku
  Beňadik František ; J0030  Tekulová Zuzana (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises financovanie malé a stredné podniky finančné zdroje
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74392
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 6. Návrh modelu vyhodnocovania efektívnosti podnikania malých a stredných podnikov = Suggestion of model to evaluate efficiency of business for small and medium companies : Diplomová práca
  Pažitná Lenka  Bestvina Rudolf (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 72 s Prílohy, 1 CD-ROM
  malé a stredné podniky efektívnosť
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Inovatívne (Digitalizované)malé a stredné podniky na európskej regionálnej báze. (Innovative (Digital) Small and Medium Enterprises on european regional base) [CD-ROM] : Diplomová práca
  Hlatká Michaela ; J120  Valčuha Štefan (xxx) ; J120
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 100 s
  malé a stredné podniky virtuálna organizácia PLM systémy small and medium enterprises Virtual organization
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book