Search results

 1. Analýza dopadov externalizácie nákladov nadnárodných korporácií na ekonomiku MSP na Slovensku a návrh odporúčaní na využitie udržateľného SZP pri ich riešení : dizertačná práca
  Kortiš Marián ; M190  Sakál Peter (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 26.08.2014 ; Degree program : 199 . - 157s príl. + CD + autoreferát
  priemyselné manažérstvo Industrial Management globalization sustainable development malé a stredné podniky trvalo udržateľný rozvoj globalizácia externalizácia nákladov korporácie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66789
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh komplexného modelu vzdelávania a rozvoja manažérov v malých a stredných podnikoch : Dizertačná práca
  Urbanovičová rod.Holkovičová Kristína ; M190  Odlerová Eva (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011 . - 179 s., autoreferát, CD-ROM
  model competency education manager malé a stredné podniky model kompetencie rozvoj vzdelávanie priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=45874
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Identifikácia a riadenie rizík vo vybranom strojárskom podniku pre účely uplatňovania OHSAS 18 001 : Dizertačná práca
  Jastrabíková Karolína ; M390  Tureková Ivana (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2011 . - 124 s., autoreferát, CD-ROM
  malé a stredné podniky integrovaná bezpečnosť Integrated Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46115
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Úloha samosprávnych orgánov pri podpore zvyšovania konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov = The Role of Municipal Authorities in Support of Increased Competitive Edge of Small and Medium - Sized Companies : Dizertačná práca
  Novák Roman  Linczényi Alexander (Thesis advisor) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  MTF ; . - 140 s príl
  malé a stredné podniky regionálna správa
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Správanie vedenia ako faktor vplývajúci na kvalitu a efektivitu v malých a stredných podnikoch v Nemecku a na Slovensku = Führungsverhalten als Einflussfaktor aut Qualität und Effektivität in kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland und in der Slowakei : Dizertačná práca
  Kožíková Oľga ; M190  Holková Andrea (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007 . - 218 s 257 s. príl
  manažment malé a stredné podniky
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book