Search results

 1. Energetická efektívnosť technologických procesov : č.ved.odb. 5-2-30, dát.obhaj. 08-12-2009
  Timár Pavel ; C6230 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009 . - 95 s
  Elektroenergetika energetická efektívnosť technologické procesy
  habilitačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book