Search results

 1. Modelovanie, simulácia a charakterizácia vybraných vlastností moderných výkonových štruktúr a prvkov : dát. obhaj. 26.6.2007, čís. ved. odb. 26-13-9
  Vrbický Andrej ; E210  Donoval Daniel (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2007 . - 99 s
  elektronika DMOS MOSFETS modelovanie a simulácia elektronické prvky energetická odolnosť TCAD UIS
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book