Search results

Records found: 21  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus14912 xcla^"
 1. Humanizácia technického vzdelávania auts. Monika Zatrochová, Ivan Katrenčík, Ľubomír Špirko
  Zatrochová Monika ; 902024  Katrenčík Ivan ; 902024 Špirko Ľubomír ; 902020
  Aspekty malého a stredného podnikania vo vybranom odvetví na globálnom trhu/Inovatívne formy vzdelávania študentov na VŠ a ich príprava na podnikanie . S. 144 -151
  vzdelávanie humanizácia technické vzdelávanie študent učiteľ komunikácia education humanization technical education freedom-based education teacher student communication
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Humanizácia vzdelávania ako prediktor kvality postojov študentov technickej univerzity
  Vašková Ľubica  Gajniak Ján Florián ; 010350
  Spoločenskovedné aspekty vzdelávania a ich význam pre technickú prax : . CD-ROM, s. 177-180
  postoj humanizácia interakcia kvalita globalizácia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Humanizácia vo výučbovom procese STU
  Vašková Ľubica  Zajacová Jana ; 010350
  Spoločenské vedy a humanizácia technického univerzitného vzdelávania : . CD-ROM, s. 112-115
  humanizácia interakcia učiteľ-študent kvalita
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Autorita humanitnej orientácie v procese celoživotného vzdelávania v technicko-prírodovedných odboroch / aut. Marián Paukov
  Paukov Marián ; 020920 
  Veda, technika a spoločenské vedy vo vzdelávaní na technických univerzitách : . S. 134-139, CD Rom
  autorita humanizácia authority humanization
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Interiér v zariadeniach sociálnych služieb pre ľudí v hmotnej núdzi - humanizácia prostredia
  Czafík Michal ; A1110 
  Interiér 2013 : . s.s. 28-31
  zariadenia sociálnych služieb bývanie humanizácia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Humanitné a spoločensko-vedné predmety a humanitná príprava technickej inteligencie v procese globalizácie
  Rybárik Jozef ; V350 
  Humanitné vedy a ich význam pri vzdelávaní a rozvoji kľúčových kompetencií študentov vysokých škôl technického zamerania : . s.228-233
  globalizácia globalization humanizácia humanization technická inteligencia
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Civilizačná kríza, proces globalizácie, úlohy a nové postavenie vedy a techniky a humanitná príprava technickej inteligencie
  Rybárik Jozef ; V350 
  Spoločenské zmeny ako dôsledok globalizácie : . s.39-48
  globalizácia globalization humanizácia humanization technická inteligencia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Namiesto humanizácie ďalšie zahusťovanie Petržalky?
  Kováč Bohumil ; A6160 
  Petržalské noviny . Roč.15, 15.5.2009 (2009), s.20
  humanizácia zahusťovanie sídlisko
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 9. Humanizácia - východisko z environmentálnej krízy a úlohy (možnosti) politiky
  Rybárik Jozef ; V350 
  Humanizácia a životné prostredie . s.138 - 157
  environmentálna kríza liberálny trh ľudská spoločnosť trvalo udržateľný rozvoj humanizácia globalizácia politika
  kapitola(článok) z dokumentu
  article

  article

 10. Humanizácia vo vzdelávaní
  Končal Viliam ; M310 
  Psychologicko-spirituálne a filozoficko-edukačné aspekty osobnosti . s.213-231
  humanizácia vzdelávanie
  kapitola(článok) z dokumentu
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.