Search results

 1. Návrh stropnej konštrukcie riešenej ako monolitická doska nosná vo dvoch smeroch
  Červenka Tomáš ; V  Halvoník Jaroslav (Thesis advisor) ; V110
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 1
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering reinforced concrete výstuž vystužený betón
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91353
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Skeletová betónová konštrukcia - analýza pretlačenia
  Rusko Martin ; V  Fillo Ľudovít (Thesis advisor) ; V110
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 1
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering punching concrete slab reinforcement doska pretlačenie betón výstuž
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91479
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Skeletová betónová konštrukcia - analýza stĺpov
  Smetanová Iveta ; V  Fillo Ľudovít (Thesis advisor) ; V110
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 1
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering concrete column reinforcement betón stĺp výstuž
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91400
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Železobetónová stropná konštrukcia rodinného domu
  Petrovič Marek ; V  Gramblička Štefan (Thesis advisor) ; V110
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 1
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering construction shear deflection reinforced concrete reinforcement priehyb železobetón výstuž konštrukcia šmyk
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80402
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Stropná konštrukcia administratívneho objektu
  Hörmann Tomáš ; V  Borzovič Viktor (Thesis advisor) ; V110
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 1
  inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Structural and Transportation Engineering reinforced concrete slide reinforcement železobetón šmyk výstuž
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93367
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Návrh stropnej dosky bytového domu
  Braniš Tomáš ; V  Šoltész Július (Thesis advisor) ; V110
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Structural and Transportation Engineering výstuž železobetón
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66969
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Stropná konštrukcia administratívneho objektu
  Rovňák Peter ; V  Borzovič Viktor (Thesis advisor) ; V110
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Structural and Transportation Engineering reinforcement reinforced concrete výstuž železobetón
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80400
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Návrh stropnej dosky bytového domu
  Hodorovský Peter ; V  Šoltész Július (Thesis advisor) ; V110
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Structural and Transportation Engineering slab reinforcement load zaťaženie výstuž
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79789
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Statické riešenie monolitického stropu obdĺžnikového vodojemu
  Bolješik Dárius ; V  Bilčík Juraj (Thesis advisor) ; V110
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Structural and Transportation Engineering construction reinforced concrete reinforcement load zaťaženie konštrukcia výstuž železobetón
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79953
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Stropná konštrukcia bytového domu
  Lamparský Ján ; V  Borzovič Viktor (Thesis advisor) ; V110
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Structural and Transportation Engineering deflection reinforcement slab priehyb výstuž
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80151
  bakalárska práca
  book

  book