Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus1496 dbp^"
 1. Navrhovanie flexibilných výrobných systémov
  Hedab Hasan H.M.S. ; J  Králik Marián (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Engineering and Quality Management pružné výrobné systémy výrobné systémy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86716
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Charakteristika pružných výrobných systémov a ich súčasné využitie v strojárskej praxi = Characteristic of flexible manufacturing system and its recent application in mechanical engineering practice : Bakalárska práca
  Omelka Tomáš  Danišová Nina (xxx) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008
  MTF ; . - 59 s 1 CD-ROM
  pružné výrobné systémy
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 3. Návrh opatrení na zdokonalenie riadenia v pružnom výrobnom systéme = Proposals arrangements on improvement in flexibility production system in the firm TC Engineering SR, Co Ltd Nemsova : Bakalárska práca
  Naňáková Lenka  Rybanský Rudolf (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 53 s príl., 1 CD-ROM
  pružné výrobné systémy
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Charakteristika dopravných a manipulačných systémov v pružnom výrobnom systéme : Bakalárska práca
  Cintula Štefan  Danišová Nina (xxx) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008
  MTF ; . - 52 s 1 CD-ROM
  dopravné systémy manipulačné systémy pružné výrobné systémy
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 5. Skupinová technológia a jej aplikácia v PVS = Group technology and its application in FPS : Bakalárska práca
  Nezhoda Marek  Matúšová Miriam (xxx) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2007
  MTF ; . - 53 s 1 CD-ROM
  pružné výrobné systémy
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Systém riadenia výroby pružného výrobného systému v pro JGS, s.r.o. Bratislava = Management system of Flexible Manufacturing System in pro JGS, s.r.o. Bratislava : Bakalárska práca
  Popluhár Ján  Cabadaj Ján (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 55 s 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment pružné výrobné systémy riadenie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh systému riadenia výroby v pružnom výrobnom systéme : Bakalárska práca
  Auxtová Monika  Rybanský Rudolf (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 56 s príl (1 CD-ROM)
  priemyselné inžinierstvo a manažment pružné výrobné systémy systémy riadenia
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.