Search results

 1. Navrhovanie flexibilných výrobných systémov
  Hedab Hasan H.M.S. ; J  Králik Marián (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Engineering and Quality Management pružné výrobné systémy výrobné systémy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86716
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Návrh opatrení na zdokonalenie riadenia v pružnom výrobnom systéme = Proposals arrangements on improvement in flexibility production system in the firm TC Engineering SR, Co Ltd Nemsova : Bakalárska práca
  Naňáková Lenka  Rybanský Rudolf (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 53 s príl., 1 CD-ROM
  pružné výrobné systémy
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Charakteristika pružných výrobných systémov a ich súčasné využitie v strojárskej praxi = Characteristic of flexible manufacturing system and its recent application in mechanical engineering practice : Bakalárska práca
  Omelka Tomáš  Danišová Nina (xxx) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008
  MTF ; . - 59 s 1 CD-ROM
  pružné výrobné systémy
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 4. Charakteristika dopravných a manipulačných systémov v pružnom výrobnom systéme : Bakalárska práca
  Cintula Štefan  Danišová Nina (xxx) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008
  MTF ; . - 52 s 1 CD-ROM
  dopravné systémy manipulačné systémy pružné výrobné systémy
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 5. Skupinová technológia a jej aplikácia v PVS = Group technology and its application in FPS : Bakalárska práca
  Nezhoda Marek  Matúšová Miriam (xxx) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2007
  MTF ; . - 53 s 1 CD-ROM
  pružné výrobné systémy
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh systému riadenia výroby v pružnom výrobnom systéme : Bakalárska práca
  Auxtová Monika  Rybanský Rudolf (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 56 s príl (1 CD-ROM)
  priemyselné inžinierstvo a manažment pružné výrobné systémy systémy riadenia
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Systém riadenia výroby pružného výrobného systému v pro JGS, s.r.o. Bratislava = Management system of Flexible Manufacturing System in pro JGS, s.r.o. Bratislava : Bakalárska práca
  Popluhár Ján  Cabadaj Ján (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 55 s 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment pružné výrobné systémy riadenie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book