Search results

Records found: 17  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus15055 ddp^"
 1. Návrh a realizácia tlmiča vibrácií
  Jánoš Jozef ; J  Danko Ján (Thesis advisor) ; J230
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; 19.06.2014 ; 52
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines vibration noise hluk vibrácie kmitanie pruženie automobilu tlmiče vibrácií
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103906
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Vplyv postupu frézovania na modálne vlastnosti tenkostennej rovinnej dosky
  Španielka Marek  Naď Milan (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013
  MTF ;
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems modal properties milling vibration finite element method kmitanie frézovanie metóda konečných prvkov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90387
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Frézovanie málo tuhých obrobkov s rôznym počtom zubov frézy
  Sýkorová Tamara  Kováč Martin (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  MTF ;
  počítačová podpora návrhu a výroby Computer-Aided Design and Production vibration vibrácie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91003
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Vytipovanie kritických miest potrubného dvora zásobníkov plynu.
  Nižňan Ivan ; J  Chmelko Vladimír (Thesis advisor) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics vibration FEM ANSYS ANSYS MKP ANSYS ANSYS kmitanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94838
  diplomová práca
  book

  book

 5. Meranie komfortu a vplyvu vibrácii na vodiča osobného automobilu
  Šešera Miroslav ; J  Magdolen Ľuboš (Thesis advisor) ; 020030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines measurement acceleration vibration frekvencia meranie zrýchlenie vibrácie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95062
  diplomová práca
  book

  book

 6. Analýza komfortu vodiča autobusu z hľadiska prenosu vibrácii
  Kučerák Ondrej ; J  Magdolen Ľuboš (Thesis advisor) ; 020030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines measurements vibration sensor meranie komfort
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94796
  diplomová práca
  book

  book

 7. Príčiny kmitania na potrubných dvoroch veľkých turbokompresorov
  Janega Juraj ; J  Chmelko Vladimír (Thesis advisor) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics fatigue vibration gas pipeline natural frequency únava kmitanie plynovod vlastná frekvencia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85309
  diplomová práca
  book

  book

 8. Konštrukčný návrh vibračného valca ako prídavného zariadenia šmykom riadeného nakladača LOCUST 903
  Szücs Szabolcs ; J  Gulan Ladislav (Thesis advisor) ; J0030
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo Machines and Equipment for Civil Engineering, Processing and Agriculture vibration compaction zhutňovanie prídavné zariadenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85439
  diplomová práca
  book

  book

 9. Analýza vplyvu konštrukcie telesa sústružníckeho noža na jeho kmitanie v procese sústruženia
  Pilař Martin ; M  Naď Milan (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2012 . - 72s CD ROM
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems vibration turning sústruženie kmitanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80944
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Geometricko-kinematické pomery sústruženia málotuhých obrobkov
  Rusnáková Monika  Peterka Jozef (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2012
  MTF ; . - 78s CD ROM
  obrábanie a montáž Machining and Assembly vibration stiffness chvenie tuhosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80217
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.