Search results

 1. Počítačové modelovanie a simulácia elektro-teplotných polí v mikroelektronických prvkoch
  Seewald Jakub ; E  Murín Justín (Thesis advisor) ; E400
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 40 s CD-ROOM
  finite element method metóda konečných prvkov aktuátory Automobile Electronics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=69535
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Počítačové modelovanie nanomechatronických systémov.
  Švančara Juraj ; E  Murín Justín (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 50 s CD-ROOM
  Automobile Electronics nanotechnology finite element method ANSYS ANSYS nanotechnológia metóda konečných prvkov ANSYS ANSYS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=77604
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Optimálna topológia jednoduchých nosníkov
  Mihálik Juraj ; J  Hučko Branislav (Thesis advisor) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Applied Mechanics and Mechatronics finite element method optimization topológia optimalizácia metóda konečných prvkov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83094
  bakalárska práca
  book

  book

 4. book

  book

 5. Pevnostná analýza separačnej nádoby pomocou MKP
  Érsek Ladislav ; J  Écsi Ladislav (Thesis advisor) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  aplikovaná mechanika a mechatronika Applied Mechanics and Mechatronics finite element method shell element metóda konečných prvkov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83946
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Matematické a numerické modelovanie biomechaniky medzistavcovej platničky
  Tješšová Mária ; V  Minárová Mária (Thesis advisor) ; V220
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  matematicko-počítačové modelovanie Mathematical and Computational Modeling finite element method metóda konečných prvkov teória pružnosti
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68492
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Možnosti simulácie procesu ťahania drôtu
  Špányi Marcel ; M  Tittel Viktor (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012 . - 54s CD ROM
  výrobné technológie Production Technologies finite element method simulation wire drawing metóda konečných prvkov simulácia prievlaky
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71153
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Možnosti modelovania geodynamických procesov Zeme v prostredí ANSYS
  Kollár Michal ; V  Minarechová Zuzana (Thesis advisor) ; V220
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  matematicko-počítačové modelovanie Mathematical and Computational Modeling ANSYS ANSYS finite element method metóda konečných prvkov ANSYS ANSYS
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68562
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Deformačno-napäťová analýza drevenej konštrukcie strechy
  Szabó Daniel ; J  Jančo Roland (Thesis advisor) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  aplikovaná mechanika a mechatronika Applied Mechanics and Mechatronics shell element finite element method metóda konečných prvkov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84177
  bakalárska práca
  book

  book