Search results

 1. Vplyv tvaru a rozmerov čeľustí manipulátora na napäťovo-deformačný stav súčiastok
  Nádaský Martin ; M  Hajdu Štefan (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2014 ; Degree program : 195 . - 70s CD ROM
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems automation effector finite element method metóda konečných prvkov manipulátor automatizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99285
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Modelovanie a simulácia MEMS z funkcionálne gradovaného materiálu
  Darvaši Peter ; E  Murín Justín (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 84 s CD-ROOM
  MATLAB MATLAB ANSYS ANSYS finite element method MATLAB MATLAB ANSYS ANSYS riadenie modul pružnosti metóda konečných prvkov štrukturálna analýza mechanické napätie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92200
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Vplyv postupu frézovania na modálne vlastnosti tenkostennej rovinnej dosky
  Španielka Marek  Naď Milan (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013
  MTF ;
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems modal properties milling vibration finite element method kmitanie frézovanie metóda konečných prvkov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90387
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. book

  book

 5. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Numerická analýza napäťovo-deformačného stavu obrobku v procese ultrazvukového vŕtania
  Tóth Dávid ; M2000  Naď Milan (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2013
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems ultrasound finite element method ultrazvuk
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90406
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. book

  book

 8. Numerická simulácia oblúkového zvárania
  Čagala Peter ; J  Élesztös Pavel (Thesis advisor) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics residual stresses finite element method metóda konečných prvkov zvarový kov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94855
  diplomová práca
  book

  book

 9. book

  book

 10. Fotoelasticimetrické meranie a numerický výpočet koeficientu koncentrácie napätia
  Gschwandtner Libor ; J  Hučko Branislav (Thesis advisor) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics finite element method metóda konečných prvkov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95169
  diplomová práca
  book

  book