Search results

 1. Navrhovanie systémov pre ultrazvukom podporované obrábanie : dizertačná práca
  Čičmancová Lenka ; M2000  Naď Milan (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 08.07.2014 ; Degree program : 805 . - 92s príl. + CD + autoreferát
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems finite element method vibration metóda konečných prvkov kmitanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91421
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Využitie družicovej gradientometrie pri riešení geodetických okrajových úloh
  Pitoňák Martin ; V130  Janák Juraj (Thesis advisor) ; V130
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 26.08.2014 ; Degree program : 672
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography finite element method satellite gradiometry regularization metóda konečných prvkov regularizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78576
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 3. Numerical Solution of Partial Differential Equations on Surfaces : Dissertation thesis
  Prcúch Ivan  Mikula Karol (Thesis advisor) ; V220
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  SVF ; . - 163 s
  aplikovaná matematika Applied Mathematics mean curvature flow finite element method partial differential equations surface metóda konečných prvkov parciálne diferenciálne rovnice plocha
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75779
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 4. Deformované teplotné polia a riziko vzniku hygienických problémov : Edícia vedeckých prác - Zošit č.26
  Minárová Mária ; V220 
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2005 . - 115 s.;tab.,schémy
  ISBN 80-227-2263-4
  tepelný most rovnica vedenia tepla metóda konečných prvkov thermal bridge heat transfer equation finite element method
  dizertačná práca
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book