Search results

 1. Fotogrametrické meranie prevýšení
  Mruzeková Mária ; V  Fraštia Marek (Thesis advisor) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 358
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography photogrammetry fotogrametria nivelácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89766
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Kontrola stability digitálnych nivelačných prístrojov pre technickú niveláciu
  Fabičovicová Veronika ; V  Sokol Štefan (Thesis advisor) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2011
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography nivelácia digitálny nivelačný prístroj testovanie presnosť testing
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59064
  bakalárska práca
  book

  book