Search results

 1. Optimálny návrh lokalizačných oblastí rádiotelefónnych sietí GSM : Kand.diz.práca : V.odb. 26-08-9 : Obh. 17.01.1994 : Projekt VÚ 660/16VÚ 671/12-4 / Ing. Chalás,Pavol; Škol. Černík,Karol
  Chalás Pavol  Černík Karol (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1993 . - 112 s Autoref.1993, 19 s
  oznamovacia technika vo vedeniach mobilné telekomunikačné systémy
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book