Search results

Records found: 18  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus15660 xcla^"
 1. Low carbonation of concrete found on 100-year-old bridges
  Janotka Ivan  Bačuvčík Michal Paulík Peter ; 010110
  Case Studies in Construction Materials . Vol. 8, (2018), s. 97-115
  carbonation concrete bridge plaster karbonatácia betón mosty omietka
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Explanation of very low carbonation depth found at two, more than 100 years old concrete bridges / aut. Peter Paulík, Ivan Janotka, Michal Bačuvčík, Katarína Gajdošová
  Paulík Peter ; 010110  Janotka Ivan Bačuvčík Michal Gajdošová Katarína ; 010110
  fib 2018 - Better, Smarter, Stronger : . USB kľúč, [6] s.
  low carbonation plaster bridge karbonatizácia omietka most
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. An Experimental determination of coupled Thermal and Moisture Expansion of Plasters
  Šín Peter ; V240  Lukovičová Jozefa ; V240 Pavlendová Gabriela ; V240 Kubliha Marian ; 010240
  International Journal of Advanced Research in Engineering . Vol. 1, no. 3 (2015), online, s. 23-25
  experimental measurement plaster moisture expansion thermal expansion
  http://researchplusjournals.com/uploads/papers/an-experimental-determination-of-coupled-thermal-and-moisture-expansion-of-plasters11954.pdf
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Experimental Determination of Innovative Plaster Moisture Expansion
  Lukovičová Jozefa ; 010240  Pavlendová Gabriela ; 010240 Unčík Stanislav ; 010260
  Advanced Materials Research : . Vol. 1122, (2015), s. 153-156
  moisture expansion plaster renovation historical building sustainable construction
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Experimental Determination of Coupled Moisture and Temperature Caused Deformations of Innovative Plaster
  Lukovičová Jozefa ; V240  Pavlendová Gabriela ; V240 Baník Ivan ; V240 Kubliha Marian ; V240 Šín Peter ; V240
  TIM 14 - Physics wothout frontiers : . P. [1]
  plaster temperature-caused deformation
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 6. Prevencia opakujúcich sa chýb omietok
  Briatka Peter  Gašparík Jozef ; V270
  Spektra . Roč. 14, č. 1 (2014), s. 36-41
  execution and maintance failure chyba omietka plaster zhotovovania a údržby
  článok z periodika
  BDE - Scientific works in othes foreign magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Facade rendering disorders of building envelopes and the classification the underlying factors of creation failures
  Pernišová Alena ; V180 
  Advanced Materials Research : . Vol. 855, (2014), s. 15-18
  classification failure klasifikácia omietka plaster porucha
  článok z periodika
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. The basic failure analysis plaster exterior walls
  Pernišová Alena ; V180 
  ATF 2013 [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, p.326-328
  analyse analýza external walls obvodová stena omietka plaster
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Poruchy omietok obvodových stien
  Pernišová Alena ; V180 
  Střechy, fasády, izolace . Roč. 19, č. 9 (2012), s.40-41
  disorder external walls obvodová stena omietka plaster porucha
  článok z periodika
  BDE - Scientific works in othes foreign magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 10. Stanovenie faktora úmernosti a absorpčného súčiniteľa rôznych povrchových úprav pri zaťažení vetrom hnaným dažďom experimentálnym meraním
  Juráš Peter ; V180 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering [elektronický zdroj] : . s.693-699
  absorpcia absorption experimental measurement experimentálne meranie faktor úmernosti omietka plaster proportion factor vetrom hnaný dážď wind-driven rain
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article