Search results

 1. VD Liptovská Mara : Kompletná dokumentácia výpočtu prielomovej vlny.Dopočet od hate Trenčianske Biskupice.Technická spáva
  Květon Radomil ; V170 
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010 . - 12 s
  documentation flood povodne dokumentácia Liptovská Mara
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 2. Hydroekologický návrh tvorby mokradí na poľnohospodársky nevyužívaných plochách riadenými záplavami : Geologická stavba mokradného systému v oblasti Senianskych rybníkov
  Šoltész Andrej ; V170  Baroková Dana ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF KHTE, 2009 . - 13 s
  Geológia mokrade povodne flood geology wetland
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book