Search results

 1. Simulovanie prevádzky kontaktných centier v prostredí neverejných telekomunikačných sietí
  Mišuth Tibor ; E240  Chromý Erik (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009 . - 67 s
  Telekomunikácie telekomunikačné siete simulácia procesov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Využitie simulácie pri optimalizácii výrobného procesu v spoločnosti Power-One, s.r.o.
  Švančara Juraj ; E010  Králová Zdenka (Thesis advisor) ; E1260
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009 . - 57 s príl.
  kybernetika simulácia procesov výrobné procesy
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Návrh simulačného modelu projektu vyraďovania jadrovej elektrárne = The suggestion of a simulation model of a nuclear plant elimination project : Diplomová práca
  Jirka František  Cibulka Viliam (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 77 s príl., 1 CD-ROM
  simulácia procesov projektové riadenie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Zlepšenie procesu montáže chladiarenských zostáv pomocou simulácie = Improving assembly process cooler by simulation : Diplomová práca
  Ardon Peter  Važan Pavel (xxx) ; M6000 Pauliček Roman (Consultant) ; M140
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2008
  MTF ; . - 67 s 1 CD-ROM
  simulácia procesov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh postupu určovania veľkosti výrobnej dávky s využitím simulačnej optimalizácie = The design of procedure of lot size determination by simulation optimization : Diplomová práca
  Kaščáková Ľubomíra  Važan Pavel (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2008
  MTF ; . - 71 s príl (1 CD-ROM)
  simulácia procesov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book