Search results

 1. Návrh opatrení na zlepšovanie kvality produktov vo vybranej spoločnosti
  Holovič Adrián ; M  Paulová Iveta (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 171 . - 56s CD
  kvalita produkcie Production Quality customer quality claims zákazník kvalita nástroje manažérstva kvality reklamácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87501
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh opatrení na využitie nových trendov marketingovej komunikácie v PCA Slovakia, s.r.o.
  Táčovská Viera ; M  Babčanová Dagmar (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 25.06.2014 ; Degree program : 175 . - 55s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management product customer marketing communication marketing zákazník marketingová komunikácia produkt
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112600
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Analýza a návrhy riešení v oblasti odmeňovania obchodných zástupcov
  Melovský Miroslav ; J  Svátek Michal (Thesis advisor) ; J110
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 643
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management motivation customer motivácia zákazník
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90309
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. Návrh opatrení na zefektívnenie systému CRM v podniku Považská cementáreň, a.s.
  Pavlačka Jakub ; M  Vajcík Vladimír (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management customer zákazník dotazník
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89119
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Zvyšovanie efektívnosti využívania materiálovej databázy IMDS v organizácii
  Virágová Lenka ; M  Šurinová Yulia (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  kvalita produkcie Production Quality customer systém manažérstva kvality zákazník
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=96038
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Znižovanie interných reklamácií vo firme HUHN PressTech s.r.o.
  Vrabec Michal ; J  Součková Ingrid (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management customer quality reklamácia kvalita zákazník
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74299
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 7. Uplatňovanie manažérstva reklamácií v organizácii
  Polačková Jana ; M  Urdziková Jana (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 61s CD ROM
  kvalita produkcie Production Quality customer quality management system zákazník reklamácia systém manažérstva kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66418
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Štúdia súčasných technológií prístupu na Internet na Slovensku
  Čierťažský Peter ; E  Farkaš Peter (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 70 s
  customer ceny zákazník Telecommunications
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56462
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 9. Využitie CRM v telekomunikačnom prostredí
  Divičanová Monika ; E  Medvecký Martin (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 26 s
  zákazník služby CRM vzťahy customer relationship Telekomunikácie Telecommunications
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57032
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 10. Návrh opatrení pre zlepšovanie manažérstva reklamácií v spoločnosti ZF SACHS Slovakia, a. s. : Bakalárska práca
  Pikusová Silvia  Urdziková Jana (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2011
  MTF ; . - 60 s., CD-ROM
  customer quality kvalita reklamácia zákazník kvalita produkcie Production Quality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62299
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book