Search results

 1. Návrh odporúčaní na zefektívnenie procesov nasadzovania logistického konceptu NLK vo Volkswagen Slovakia, a.s.
  Kyselica Ondrej ; M  Hodulík Marián (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 26.06.2014 ; Degree program : 175 . - 60s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management logistics supply chain management dodávatelia návrhy logistika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103326
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh opatrení na zlepšenie procesu zásobovania v spoločnosti DOSA Slovakia, s.r.o.
  Koštialiková Ivana ; M  Bestvinová Viera (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management storage supply income operation costs dodávatelia plánovanie zásobovanie príjem náklady skladovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89370
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh opatrení na zefektívnenie obstarávania vstupných komponentov v spoločnosti PCA Slovakia, s. r. o.
  Stanovič Tomáš ; M  Makyšová Helena (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management transport dodávatelia obstarávanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78881
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Zabezpečovanie kvality v procese nakupovania
  Kyselica Dávid ; M  Mĺkva Miroslava (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  kvalita produkcie Production Quality quality nakupovanie chemikálie dodávatelia kvalita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78795
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Metodiky selekcie dodávateľov v organizácii z pohľadu manažérstva kvality
  Ľuptáková Jana ; M  Mĺkva Miroslava (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 56 s príl
  kvalita produkcie Production Quality výber dodávateľov dodávatelia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86522
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Metóda Just In Time v podniku Volkswagen Slovakia, a.s.
  Trojan Branislav ; J  Králik Marián (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  výrobné systémy a manažérstvo kvality planning logistics dodávatelia plánovanie JIT Production Engineering and Quality Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73947
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Návrh opatrení na zlepšenie zásobovania v podniku SEMECS, s.r.o. Vráble
  Bako Roman  Černá Ľubica (Thesis advisor) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  zásobovanie zásoby dodávatelia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46908
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh opatrení na zefektívnenie riadenia zásob v podniku PIPECO SLOVAKIA, s. r. o., Brezno
  Daxner Ján  Drahňovský Juraj (Thesis advisor) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  zásobovanie riadenie zásob dodávatelia logistics supply
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=25286
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Prieskum zabezpečovania kvality v procese nakupovania vo vybraných organizáciách
  Račeková Adriana  Mĺkva Miroslava (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2010
  MTF ;
  kvalita produkcie Quality of Production quality kvalita nakupovanie dodávatelia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=70915
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh opatrení na zlepšenie vonkajších ekonomických vzťahov podniku ZF Sachs Slovakia, a.s. s prvkami jeho okolia
  Šimončičová Hana  Hodulíková Petra (xxx) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  konkurencia vonkajšie ekonomické vzťahy dodávatelia odberatelia banky štát competition
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=27315
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book