Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus1600 ddz^"
 1. Computational methods based on nonlinear tensor anisotropik diffusion in image processing : Edícia vedeckých prác,Zošit č.66
  Stašová Oľga ; V220 
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2008 . - 70 s
  ISBN 978-80-227-3003-7
  nelineárna tenzorová anizotropická difúzia spracovanie obrazu konvergencia metóda konečných objemov semi-implicitná schéma diamond-cell schéma nonlinear tensor anisotropic diffusion image processing convergence finite volume method semi-implicit scheme diamond-cell method
  dizertačná práca
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 2. Príspevok k segmentácii monochromatických obrazov : V.odb. 26-27-9. Obhajoba 16.01.2002
  Pavlovičová Jarmila ; E070  Kotuliaková Jana (Thesis advisor) ; E240
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2001 . - 96 s príl.
  Telekomunikácie spracovanie obrazu kódovanie obrazov segmentácia obrazov
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 3. Contributions to block truncation coding = Príspevok k BTC : Kand.diz.práca : Obh. 19.09.1995 / [aut.] Garcia,Sergio Antonio Herrera, MSc.; Škol. Farkaš,Peter
  Garcia Sergio Antonio Herrera MSc  Farkaš Peter (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1995
  FEI ; . - 129 s Autoref.1995, 18 s
  spracovanie obrazu kódovanie obrazov kompresia obrazov
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 4. Celočíselná aproximácia diskrétnej kosínusovej transformácie : diz.práca : Obh. 14.03.1996 / [aut.] Marček,Anton, Ing.; Škol. Kotuliaková,Jana
  Marček Anton  Kotuliaková Jana (Thesis advisor) ; E240
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 1995
  FEI ; . - 81 s
  spracovanie obrazu kódovanie obrazov celočíselná kosínusová transformácia IST rýchle algoritmy
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book