Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus1600 xcla^"
 1. Filtrácia radarových dát získaných technológiou SAR pomocou anizotropných difúznych modelov
  Stašová Oľga ; 010220  Krivá Zuzana ; 010220
  51. konferencia slovenských matematikov : . S. 48-49
  filtrácia radarových dát spracovanie obrazu
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Algoritmy výpočtu optického toku v spracovaní obrazu
  Kleinová Viera ; 010220 
  47. konferencia slovenských matematikov : . S. 24
  spracovanie obrazu metódy o optickom toku
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Spracovanie obrazu v medicíne
  Urbán Jozef ; 010220 
  47. konferencia slovenských matematikov : . S. 36
  spracovanie obrazu medicína
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Computational reconstruction of zebrafish embryogenesis by nonlinear PDE methods of image processing
  Mikula Karol ; V220 
  WONAPDE 2013 : . s.179
  finite volume method image processing metóda konečných objemov parciálne diferenciálne rovnice partial differential equations spracovanie obrazu
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 5. Overenie polohovej a výškovej presnosti mapovania systémom Gatewing X100
  Fraštia Marek ; V140  Müller Lukáš Uhrin Zdenko Cílik Ján
  20. slovenské geodetické dni [elektronický zdroj] : . s.nestr.
  accuracy Gatewing X100 Gatewing X100 image processing nepravidelná trojuholníková sieť presnosť spracovanie obrazu triangular irregular network
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Nastavenie ergonomických parametrov pracoviska založené na spracovaní obrazov
  Ondriga Martin ; M6000 
  Informatika a automatizácia v riadení procesov : . s.51-56
  spracovanie obrazu človek
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 7. Photogrammetric Observation of Deformation of the Vertical Mining Shaft
  Fraštia Marek ; V140  Plakinger Martin ; V Beck Jozef
  Acta Montanistica Slovaca . Roč. 16, č. 4 (2011), s. 276-286
  deformation measurement fotogrametria image processing meranie deformácií photogrammetry spracovanie obrazu
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Gradient schemes for image processing
  Eymard Robert  Handlovičová Angela ; V220 Mikula Karol ; V220 Stašová Oľga ; V220 Herbin Raphaele
  Finite volumes for complex applications VI. Problems & Perspective. Volume 1 : . s. 429-438
  gradient schemes gradientne schémy image processing spracovanie obrazu
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Použitie neurónových sietí pri filtrácii šumu z obrazových dát
  Lacko Peter ; I200 
  Kognice a umělý život X . S. 215-218
  rekurentné neurónové siete spracovanie obrazu odstraňovanie šumu
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Segmentation and analysis of 3D zebrafish cell image data
  Mikula Karol ; V220  Stašová Oľga ; V220 Remešíková Mariana ; V220 Peyriéras Nadine
  CISP 2010 : . s. 1444-1448
  image analysis image processing segmentácia segmentation spracovanie obrazu
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article