Search results

Records found: 13  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus16014 ddp^"
 1. Návrh využitia metódy AHP pre určenie kompetenčného profilu manažéra podniku PCA Slovakia, s.r.o. v kontexte UR a USZP
  Schiffel Matúš ; M  Sakál Peter (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 03.06.2014 ; 189 . - 82s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management corporate social responsibility sustainable development competency model udržateľný rozvoj kompetencie spoločensky zodpovedné podnikanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99330
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh využitia stratégie udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania - objektívnej stratégie udržateľného rozvoja v spoločnosti ŽOS Trnava, a.s.
  Babišová Monika ; M  Sakál Peter (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 02.06.2014 ; 189 . - 94s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management corporate social responsibility sustainable development business udržateľný rozvoj podnikanie spoločensky zodpovedné podnikanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99160
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh inovácie marketingového mixu produktov v spoločnosti I.M.D.K. BA s.r.o. v kontexte s udržateľným rozvojom a udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním
  Krcheňová Veronika ; M  Babčanová Dagmar (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 02.06.2014 ; 189 . - 70s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management marketing sustainable development marketing mix spoločensky zodpovedné podnikanie udržateľný rozvoj marketingový mix
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98951
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh nástrojov súčasnej marketingovej komunikácie na zlepšenie povedomia o značke COLOR Company s.r.o. v kontexte s udržateľným rozvojom a udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním
  Slobodová Emília ; M  Babčanová Dagmar (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 02.06.2014 ; 189 . - 71s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management sustainable development corporate social responsibility marketing udržateľný rozvoj spoločensky zodpovedné podnikanie marketingová komunikácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98956
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh aplikácie udržateľného manažmentu ľudských zdrojov v podniku Nestlé Slovensko s.r.o. v kontexte vytvárania udržateľných zdieľaných hodnôt
  Schiffel Lukáš ; M  Sakál Peter (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 03.06.2014 ; 189 . - 70s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management sustainable development udržateľný rozvoj
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99329
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Dobrovoľné správy vo vzťahu k životnému prostrediu, udržateľnému rozvoju, bezpečnosti a zdraviu
  Žažo Roman ; M  Rusko Miroslav (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; 10.06.2014 ; 670 . - 101s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety sustainable development udržateľný rozvoj
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98563
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh inovácie marketingového mixu produktov v spoločnosti SLOVLAK Košeca, a.s. v kontexte s udržateľným rozvojom a udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním
  Vychopenová Dominika ; M  Babčanová Dagmar (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 02.06.2014 ; 189 . - 78s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management spoločensky zodpovedné podnikanie udržateľný rozvoj marketingový mix
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98929
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh konceptu udržateľného marketingového mixu v slovenských priemyselných podnikoch v kontexte so stratégiou USZP
  Kureková Eva  Vajcík Vladimír (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management marketing mix sustainable development marketingový mix udržateľný marketing udržateľný rozvoj
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90468
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Devínska Nová Ves, polyfunkčná zóna Slnečný vrch - vybraný objekt občianskej vybavenosti
  Puschenreiterová Lenka ; A  Keppl Julián (Thesis advisor) ; A2120
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2012
  architektúra architecture sustainable development slnečný obal udržateľný rozvoj
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78734 https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=9D0AE42328C4C1CC3E2D263B2253
  diplomová práca
  book

  book

 10. Návrh využitia udržateľného marketingu pri tvorbe pozitívneho imidžu podniku Železiarne Podbrezová a.s. (v kontexte so SZP)
  Tokárová Michaela ; M4000  Sakál Peter (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 93 s
  priemyselné manažérstvo Industrial Management sustainable development udržateľný rozvoj imidž udržateľný marketing
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80021
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book