Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus16090 dbp^"
 1. Použitie inerciálnych snímačov pri sledovaní tvaru transportného potrubia
  Milo Peter ; E  Hubinský Peter (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; 07.07.2014 ; 77 . - 35 s CD-ROM
  Industrial Informatics pipe localization accelerometer identification lokalizácia potrubie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88863
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Návrh prečerpávacej čerpacej stanice
  Janoška Milan ; J  Knížat Branislav (Thesis advisor) ; J0040
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  energetické strojárstvo Power Engineering water reservoir pumping station potrubie vodojem čerpacia stanica
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=82167
  bakalárska práca
  book

  book

 3. book

  book

 4. Vplyv otvorenia poistného ventila parovodu na namáhanie exponovaných lokalít istenej trasy a interakujúcich častí okolitej konštrukcie
  Šuránsky Rastislav ; J  Prikkel Karol (Thesis advisor) ; J0040
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  energetické strojárstvo steam pipe potrubie para
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61160
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Potrubné systémy v sústave centrálneho zásobovania teplom.
  Birkus Tomáš ; J  Magdolenová Monika (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  energetické strojárstvo isolation pipe izolácia potrubie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61253
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 6. Návrh zásobovania pitnou vodou mestskej časti Komárno - Hadovce
  Haršány Marek ; V  Tóthová Katarína (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic Engineering and Water Resources Management armatúra potrubie vodovod
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67571
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Aplikácia Bernoulliho rovnice na výpočet prietoku vody v potrubí
  ALRAMADHAN Mohammad F.M.M.A.  Cipovová Katarína (Thesis advisor) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  SVF ;
  stavebné inžinierstvo Civil Engineering potrubie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=55656
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Návrh odkanalizovania obce Rohovce
  Sedláčková Ľuboslava  Sokáč Marek (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  SVF ;
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic Engineering and Water Resources Management stoková sieť potrubie pipe
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=50371
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Návrh odkanalizovania obce Čataj
  Králik Martin  Sokáč Marek (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  SVF ;
  vodné stavby a vodné hospodárstvo Hydraulic Engineering and Water Resources Management potrubie stoka pipe
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=49472
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Zváranie plastových potrubných systémov vo vodárenskom priemysle = Welding of plastic pipelines systems in water industry : Bakalárska práca
  Praženka Radoslav  Pavlovič Ladislav (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2009
  MTF ; . - 50 s 1 CD-ROM
  plasty zváranie potrubie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.