Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus16126 xcla^"
 1. Comparison of production and storage of cold using heat pump
  Kubica Matej ; 010290  Kalús Daniel ; 010290
  Juniorstav 2021 : . online, s. 739-744
  zásobník storage tepelné čerpadlo heat pump kapacita
  https://juniorstav.fce.vutbr.cz/wp-content/uploads/sites/22/2021/01/JUNIORSTAV-2021.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Protipovodňové opatrenia v povodí toku Lukavica
  Šoltész Andrej ; 010170  Čubanová Lea ; 010170 Janík Adam ; 010170
  Manažment povodí a extrémne hydrologické javy 2019 : . USB kľúč, [8] s.
  kapacita hydraulické posúdenie matematické modelovanie povodeň protipovodňové opatrenia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Modelling of capacity and public transport modal split for new city centre in Bratislava
  Schlosser Tibor ; 010120  Schlosser Peter Hodáková Dominika ; 010120 Zuzulová Andrea ; 010120 Cápayová Silvia ; 010120
  4th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium - WMCAUS 2019 : . online, [8] s., art. no. 052029
  public transport verejná doprava modal split deľba prepravnej práce capacity kapacita
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/603/5/052029/pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 4. Využitie CFRP lamiel v železobetónovom priereze
  Gajdošová Katarína ; V110  Brondoš Jakub ; V110
  Sanácia betónových konštrukcií : . s.131-136
  capacity CFRP lamely CFRP laminates kapacita strengthening zosilňovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Oživenie toku Tice a jeho revitalizácia
  Gramblička Miroslav ; V170 
  Sympozium hydrotechniků 2010 : . s.135-137
  capacity flood hať kapacita povodne weir
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - článok
  article

  article

 6. Príprava plánu obnovy stokovej siete - posúdenie stokovej siete z environmentálneho a hydraulického hľadiska.
  Sokáč Marek ; V280 
  9. zdravotno-technické stavby. Malé vodné diela - krajina a voda : . s.77-88
  capacity environmental requirements environmentálne požiadavky kapacita plán obnovy rehabilitation plan sewer network stoková sieť
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Vplyv deliaceho pásu na výkonnosť a bezpečnosť dvojpruhových komunikácií
  Ondrovič Milan ; V120 
  Časovo-priestorové variácie mobility a jej dopady na kvalitu sídelného prostredia : . s.22-28
  roads safety kapacita cesty bezpečnosť capacity
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 8. Influence of automatization level of production equipment on the capacity of internal transport. Vplyva stupňa automatizácie výrobného zariadenia na kapacitu vnútornej dopravy
  Štefánek Michal ; M160  Živkovič Dragan Dašič P. Veljovič Alempije
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 6, č. 1 (2006)
  automatizácia doprava vnútorná kapacita
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.