Search results

 1. Poznámky k bratislavskému pôsobeniu stavebnej firmy architekta Emila Brülla
  Borecká Eva ; 010310 
  Architektúra a urbanizmus : . Roč. 50, č. 1-2 (2016), s. 104-109
  Brüll Emil architektonické dielo stavebná firma
  článok z periodika
  ADD - Scientific titles in home carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Právne aspekty dizajnu v stavebníctve
  Gajniak Ján Florián ; V350 
  Prínos spoločenských vied k rozvoju znalostnej spoločnosti : . CD ROM, s. 30-36
  architektonické dielo autorský zákon stavebníctvo dizajn zákon o dizajnoch
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Regionálne odtiene klasickej moderny Franz Wimmer (1885-1953) a Endre Lipot Szönyi (1885-1968). Život, dielo, doba
  Borecká Eva ; 010310 
  Architektúra a urbanizmus . Roč. 42, č. 1-2 (2008), s. 43-70
  architektonické dielo klasická moderna Bratislava Wimmer Franz Szőnyi Endre Lipot
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  (1) - obrazová publikácia
  (2) - článok
  article

  article

 4. Tatracentrum v Bratislave : Svojbytnosť či nezávislosť architektonického diela
  Dulla Matúš ; A3130 
  Projekt . roč.44, č. 1 (2002), s.34-44
  nezávislosť architektonické dielo
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article