Search results

Records found: 35  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus16317 xcla^"
 1. Doplnenie nemeraných koncentrácií plavenín
  Cyprich František ; 010160 
  Juniorstav 2021 : . online, s. 416-421
  ECA&D plaveniny Dunaj
  https://juniorstav.fce.vutbr.cz/wp-content/uploads/sites/22/2021/01/JUNIORSTAV-2021.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Význam klimatických údajov pre doplnenie údajov plavenín
  Cyprich František ; 010160 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 231-236
  ECA&D plaveniny Dunaj
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Expertný kontrolný systém plavebnej prevádzky Vodného diela Gabčíkovo
  Šulek Peter ; 010170  Možiešik Ľudovít ; 010170 Kinczer Tomáš
  XXXVI. Priehradné dni 2018 : . USB kľúč, s. 170-183
  Vodné dielo Gabčíkovo Dunaj expertný kontrolný systém optimalizačný model heuristické optimalizačné metódy
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Expertný systém kontroly plavebno-energetickej prevádzky Vodného diela Gabčíkovo
  Šulek Peter ; 010170  Možiešik Ľudovít ; 010170 Kinczer Tomáš
  Hydroturbo 2018 : . USB kľúč, s. 356-362
  Vodné dielo Gabčíkovo Dunaj optimalizácia simulácia hladinového režimu plavebná prevádzka riadiaci systém
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Softvérová podpora plánovania a riadenia výroby elektrickej energie vo vodných elektrárňach
  Šulek Peter ; 010170 
  Inžinierske stavby : . Roč. 64, č. 4 (2016), s. 66-68
  vodná elektráreň plánovanie výrobných procesov Vážska kaskáda Dunaj
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Modelovanie hydraulických parametrov prúdenia pre posúdenie plavebných podmienok. Aplikácia na vybranom vodnom diele
  Palkovičová Andrea ; V170 
  26. konferencia mladých hydrológov, 13. konferencia mladých vodohospodárov, 15. konferencia mladých meteorológov a klimatológov [elektronický zdroj] : . CD-ROM, [9] s.
  Danube Dunaj Gabčíkovo waterwork lock chambers matematické modelovanie mathematical modelling plavebné komory vodné cesty vodné dielo Gabčíkovo waterways
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Production-ecological analysis of herb layer in the softwood floodplain forests formed after the gabčíkovo waterwork construction and their characteristics
  Vojtková Jana ; V160  Minarič Peter ; V160 Kollár Jozef
  Ekológia = Ecology . Vol. 33, No. 1 (2014), s. 9-15
  biomasa bylinnej vrstvy Danube River Dunaj fytocenológia Gabčíkovo Gabčíkovo waterwork herb layer biomass phytocoenology Salici-Populetum Salici-Populetum
  http://www.degruyter.com/view/j/eko.2014.33.issue-1/eko-2014-0002/eko-2014-0002.xml?format=INT
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Modelové porovnanie zmien odtokových pomerov na transformáciu prietokových vĺn na Dunaji
  Danáčová Michaela ; V160  Papinčáková Lenka ; V160 Szolgay Ján ; V160
  Acta hydrologica Slovaca . Roč. 15, tematické číslo (2014), s. 42-53
  postupová doba harmonické prehľadávanie Dunaj
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 9. Numerical modelling of groundwater flow close to water resources at flood events
  Andrássy Tomáš ; V170  Baroková Dana ; V170
  Abstract Book. 10th International Miklós Iványi PhD & DLA Symposium . [1] p.
  Danube River Dunaj FEM modeling groundwater research groundwater resources konečné prvky podzemné vodné zdroje Sihoť Sihoť TRIWACO TRIWACO výskum podzemnej vody
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 10. Analýza hladinového režimu podzemnej vody v ramennej sústave Dunaja vplyvom výstavby prehrádzok v starom koryte Dunaja
  Šoltész Andrej ; V170  Baroková Dana ; V170
  Inovatívne informačno-komunikačné technológie vo vodnom hospodárstve : . s.29-42
  branch system Danube River Dunaj groundwater level regime hladinový režim podzemných vôd modelling modelovanie ramenná sústava TRIWACO TRIWACO
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.