Search results

Records found: 12  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus16517 xcla^"
 1. Prijímacie konania na akad.rok 2007/2008 - skúšali sme po novom
  Nahálka Pavel ; A8180 
  Informačné listy FA STU . roč13, č.6 (2007), s.2-3
  FA STU
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Príhovor prodekana
  Somora Branislav ; A1110 
  Informačné listy FA STU . roč.13, č.7 (2007), s.1-2
  FA STU
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  I3 - Iný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. Príhovor dekana
  Petránsky Ľudovít ; A0900 
  Informačné listy FA STU . roč.13, č.8-9 (2007), s.1
  FA STU
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  I3 - Iný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Vedecká a umelecká rada v plnom nasadení
  Holmanová Anna ; A0900 
  Informačné listy FA STU . roč.13, č.8-9 (2007), s.2
  FA STU
  článok z periodika
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  I3 - Iný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. Majsterka Europy v raftingu z FA STU
  Ferková Kvetoslava ; A0900 
  Spektrum . Roč. 13, č. 1 (2006), s.9
  FA STU Natália Borecká Majsterka Európy v raftingu
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Education in Conservation- state of the art and perspectives
  Gregor Pavel ; A3130 
  Workshop on Education in Conservation in Europe : . s.nestr.
  STU FA STU Edukačný systém
  článok zo zborníka
  AFA - Invited reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Informácia o spolupráci FA STU a Pamiatkového úradu v Bratislave
  Gregorová Jana ; A2120  Kvasnicová Magdaléna ; A3130
  Pamiatky a múzeá . roč.52, č.1 (2003), s.72
  FA STU Pamiatkový úrad Bratislava spolupráca
  článok z periodika
  EDJ - Browse works, scientific translations in magazines and year-books
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Dve funkčné obdobia vedenia Fakulty architektúry STU : Mojich desať rokov
  Špaček Robert ; A2120 
  Projekt . roč.44, č.5 (2002), s.33-35
  FA STU
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 9. Fakulta architektúry STU aj v Banskej Štiavnici
  Kráľová Eva ; A3130 
  Projekt . roč.44, č.4 (2002), s.68
  FA STU Banská Štiavnica
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 10. Niekoľko poznámok k výchove a vzdelávaniu pre oblasť ochrany a obnovy kultúrneho dedičstva z pohľadu medzinárodného kontextu
  Gregor Pavel ; A3130 
  Vývinové súvislosti výtvarnej kultúry na Slovensku : . S. 95-97
  FA STU obnova pamiatok
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article