Search results

 1. Community Livability issues and approaches to sustaining the well-being of people and communities / Ed by F. Wagner, R. Caves
  London : Routledge, 2012 . - 283 s
  ISBN 978-0-415-77991-3
  Sustainable living trvalo udržateľný rozvoj ekológia
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1100
  book

  book

 2. Metodická príručka - Metodické zásady pre výkon vyhlášky k § 35 zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov
  Kozová Mária  Finka Maroš ; A440 Belčáková Ingrid ; A7170 Petríková Dagmar ; A440
  Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK : STU v Bratislave FA, 2000 . - 78
  SEA environmentálne hodnotenie trvalo udržateľný rozvoj
  príručka
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  book

  book

 3. Ponovembrové Slovensko / Zost.Mikuláš Huba
  Huba Mikuláš (Compiler) 
  Bratislava : Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR, 1994 . - 125 s
  ISBN 80-967191-0-6
  trvalo udržateľný rozvoj životné prostredie
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  book

  book