Search results

 1. Visualizing Sustainable Planning
  Steinebach Gerhard (Editor)  Guhathakurta Subhrajit (Editor) Hagen Hans (Editor)
  Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009 . - 262 p
  ISBN 978-3-540-88202-2
  plánovanie územné plánovanie miest urbanizmus trvalo udržateľný rozvoj vizualizácia
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  book

  book

 2. Ekonomie a životní prostředí : nepřátelé, či spojenci?
  Čamrová Lenka (Editor) 
  1. vyd
  Praha : Liberální institut, 2007
  Praha : Alfa Publishing, 2007 . - 399 s
  ISBN 978-80-86851-69-3. -- ISBN 978-80-86389-47-9
  ochrana životného prostredia ekonomika trvalo udržateľný rozvoj environmentálna politika
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF3000
  SVF0001
  book

  book

 3. Ecopolis 2. Revealing and Enhancing Sustainable Design / Ed by Dimitra Babalis
  Babalis, Dimitra (Compiler)
  Florencia : Alinea Editrice , 2006 . - 190 s
  ISBN 88-6055-095-5
  urbanizmus a územné plánovanie trvalo udržateľný rozvoj
  zborník
  (2) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  book

  book

 4. Ecopolis 1. Sustainable planning and design principles / Ed by Dimitra Babalis
  Babalis Dimitra (Editor) 
  Firenze : Alinea International, 2005 . - 183 s
  ISBN 88-6055-006-8
  urbanizmus a územné plánovanie trvalo udržateľný rozvoj plánovanie územné
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  book

  book

 5. Haluzice 2003 - ateliér v prírode : zborník abstraktov študentských prác, premeny vidieka na Slovensku
  Dobrucká Anna (Compiler)  Dobiš Jozef (Compiler)
  Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2005 . - 48 s
  ISBN 80-8069-466-4
  ekológia trvalo udržateľný rozvoj architektúra Slovenska
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  book

  book