Search results

 1. Návrh odporúčaní pre stratégie udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania pre MSP na Slovensku
  Gajarská Lucia ; M  Sakál Peter (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 26.06.2014 ; Degree program : 175 . - 61s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management corporate social responsibility sustainable development malé a stredné podniky trvalo udržateľný rozvoj
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102631
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh odporučení na udržateľné stratégie SZP pre MSP na Slovensku v oblasti udržateľnej logistiky
  Schiffel Lukáš ; M  Hrdinová Gabriela (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 51s CD ROM
  priemyselné manažérstvo Industrial Management spoločensky zodpovedné podnikanie trvalo udržateľný rozvoj
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=70913
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh odporúčaní pre zavedenie flexibilného environmentálne orientovaného systému vyvážených ukazovateľov v priemyselných podnikoch na Slovensku
  Schiffel Matúš ; M  Kaiserová Veronika (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 55s CD ROM
  priemyselné manažérstvo Industrial Management sustainable development corporate social responsibility HCS model 3E spoločensky zodpovedné podnikanie trvalo udržateľný rozvoj
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66383
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh odporučení na udržateľné stratégie SZP pre MSP na Slovensku v oblasti udržateľnej výroby
  Babišová Monika ; M  Hrdinová Gabriela (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 62 s
  priemyselné manažérstvo Industrial Management corporate social responsibility sustainable development spoločensky zodpovedné podnikanie trvalo udržateľný rozvoj priemyselný podnik
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71108
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh odporúčaní pre aplikáciu systémov: marketingu, spoločensky zodpovedného podnikania a udržateľného rozvoja pre MSP na Slovensku
  Mazanovský Peter ; M  Sakál Peter (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 58s CD ROM
  priemyselné manažérstvo Industrial Management marketing corporate responsibility sustainable development trvalo udržateľný rozvoj
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47324
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh opatrení na zavedenie environmentálne orientovaného systému BSC v podniku Holcim (Slovensko) a.s. : Bakalárska práca
  Dohnanská Alena  Kaiserová Veronika (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 70 s., CD-ROM
  trvalo udržateľný rozvoj environment sustainable development corporate social responsibility priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62338
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Závery a odporúčania z kritickej analýzy využívania spoločensky zodpovedného podnikania (CSR) v podmienkach priemyselných podnikov Slovenskej a Českej republiky
  Kostolný Igor ; M3000  Hrdinová Gabriela (Thesis advisor) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  agenda 21 trvalo udržateľný rozvoj
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47291
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Environmentálne vhodné obstarávanie a úradovanie = Public Procurement and red-tapis : Bakalárska práca
  Blašková Eva  Rusko Miroslav (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2008
  MTF ; . - 64 s príl (1 CD-ROM)
  trvalo udržateľný rozvoj environmentálne označovanie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 9. Environmentálne orientovaný personálny manažment ako nástroj trvalo udržateľného rozvoja Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, a.s. = Environmental oriented personal management as a tool of a sustainable development of Smurfit Kappa Obaly Štúrovo a.s. : Bakalárska práca
  Stúgelová Karina  Bednárik Jaroslav (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 67 s príl., 1 CD-ROM
  personálny manažment environmentálne manažérstvo trvalo udržateľný rozvoj
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book