Search results

 1. Denné osvetlenie v systémoch hodnotenia udržateľných budov
  Hraška Jozef ; 010180 
  Fyzikálne faktory prostredia . Roč. 5, č. 1, riadne číslo (2015), s. 17-25
  denné osvetlenie udržateľné budovy environmentálne hodnotenie daylighting sustainable building environmental assessment
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 2. Energetické a environmentálne hodnotenie bytových domov
  Borisová Lucia ; V290  Földváry Veronika ; V290 Petráš Dušan ; V290
  Eurostav . Roč.19, č.1-2 (2013), s.28-31
  energetická analýza energy analysis environmental evaluation environmentálne hodnotenie thermal comfort
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 3. Environmentálne hodnotenie systémov budov v podmienkach SR
  Fillová Eva ; V290 
  Vnútorná klíma budov 2012 : . s.59-62
  environmental evaluation environmentálne hodnotenie LEED LEED
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 4. Environmentálne hodnotenie budov a environmentálne hodnotiace systémy v podmienkach Slovenskej republiky
  Fillová Eva ; V290 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering [elektronický zdroj] : . s.851-857
  environmental evaluation environmentálne hodnotenie green building zelená budova
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Strategické enviromentálne hodnotenie vo vzťahu k aspektom udržateľného rozvoja v priestorovom plánovaní
  Belčáková Ingrid ; A7170 
  ALFA . roč.7. č.2/U (2003), s.27-33
  environmentálne hodnotenie priestorové plánovanie
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 6. Prípadová štúdia 1 -Environmentálne hodnotenie konceptu riešenia územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy
  Belčáková Ingrid ; A7170  Kozová Mária Krasnec Peter
  Krajinnoekologické metódy v regionálnom environmentálnom hodnotení . s.167-177
  územný plán Bratislavy environmentálne hodnotenie
  kapitola(článok) z dokumentu
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article