Search results

 1. Energetické hodnotenie budov : (podľa STN 730540-2), pomôcka k súťaži "nízkoenergetické budovy"
  Iringová Agnesa ; A2120 
  STU FA, 2004 . - nestr
  nízkoenergetické budovy energetická efektívnosť
  brožúra
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0100
  book

  book