Search results

 1. Prehľad a porovnanie rôznych skladieb murovaných obvodových konštrukcií
  Hellová Katarína Eva ; 010260  Struhárová Alena ; 010260 Lajošová Tatiana
  Czech Journal of Civil Engineering . Vol. 5, iss. 1 (2019), online, s. 68-74
  obvodová konštrukcia zateplenie nízkoenergetické budovy ETICS
  http://www.scientificjournals.eu/magazine/2019/CJCE_2019_01.pdf
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Energeticky takmer nulové domy (nZEB) - jediné riešenie
  Niková Ingrida ; 010290 
  Dom a byt : . Roč. 22, č. 3 (2016), s. 12-13
  nízkoenergetické budovy nulové domy obnoviteľné zdroje energie
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (2) - článok
  article

  article

 3. Concept of the new physical-energy quantification of buildings in the development of technology in architecture for sustainable society
  Bielek Boris ; V180 
  Czasopismo techniczne = . Roč. 111, č. 3-B (8) (2014), s. 31-40
  green buildings Low energy buildings nízkoenergetické budovy obnoviteľné zdroje energie renewable energy sources Sustainable building trvalo udržateľná budova zelené budovy
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Budovy s takmer nulovou spotrebou energie a obnoviteľné zdroje energie
  Lulkovičová Otília ; 010290  Michaličková Simona ; 010290
  Komplexná obnova bytových domov 2014 : . S. 135-139
  obnoviteľné zdroje energie nízkoenergetické budovy absorpčné chladenie adsorpčné chladenie slnečné energetické systémy
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Lowenergy koncepty - obnova bytových domov s cieľom zníženia ich energetickej náročnosti
  Lovich Peter ; A1110 
  Komplexná obnova bytových domov 2013 : . s.s. 91-94
  architektúra obnova bytových domov nízkoenergetické budovy lowenergy concept
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 6. Svetové skúsenosti so sociálnym bývaním a využitie určitých nízkoenergetických prvkov sociálneho bývania v rôznych klimatických podmienkach
  Naboutová Katrin About ; V181 
  Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka IX. : . s.43-46
  enviroment low-energy building nízkoenergetické budovy social flats sociálne bývanie životné prostredie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Nízkoenergetické a energetické úsporné budovy : 1.roč. študentskej architektonickej súťaže
  Budiaková Mária ; A4140 
  Stavba . Roč. 7, č. 11 (2004), s.58-60
  nízkoenergetické budovy
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article