Search results

Records found: 3  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus17076 avs^"
 1. Doplnenie experimentálneho výskumu geotechnických aspektov vodnej stavby Dolná Hodrušská - rekonštrukcia 2014 etapa B, časť B1 - Vzdušný svah hrádzového telesa VS (PP - 23)
  Masarovičová Mária ; 010150  Slávik Ivan ; 010150 Martinka Lukáš ; 010150 Zlatinská Lenka ; 010150
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2015 . - 59 s.
  hrádza rekonštrukcia inžinierskogeologický prieskum
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 2. Doplnenie experimentálneho výskumu geotechnických aspektov vodnej stavby Dolná Hodrušská - rekonštrukcia 2014 etapa B, časť B2 - Vzdušný svah hrádzového telesa VS (PP - 66)
  Masarovičová Mária ; 010150  Slávik Ivan ; 010150 Zlatinská Lenka ; 010150 Martinka Lukáš ; 010150
  Bratislava : Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta, 2015 . - 99 s.
  hrádza rekonštrukcia inžinierskogeologický prieskum
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book

 3. MVE Prečín : Rekonštrukcia odberného objektu
  Hodák Tomáš  Dušička Peter ; V170 Hulík František
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006 . - 12 s
  small hydro power plant hydropower potential reconstruction hydroenergetický potenciál rekonštrukcia malé vodné elektrárne
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.