Search results

 1. Bytový dom
  Topor Matúš ; V  Ďubek Marek (Thesis advisor) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 6
  technológie a manažérstvo stavieb residential building bytový dom
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91452
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Bytový dom
  Orság Michal ; V  Bača Martin (Thesis advisor) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 6
  technológie a manažérstvo stavieb bytový dom
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=109088
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Bytový dom
  Kic Miroslav ; V  Gieciová Mária (Thesis advisor) ; V180
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 4
  documentation residential building dokumentácia bytový dom pozemné stavby a architektúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=107911
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Bytový dom
  Hricová Andrea ; V  Briatka Peter (Thesis advisor) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 6
  technológie a manažérstvo stavieb schedule bytový dom časový plán
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90038
  bakalárska práca
  book

  book

 5. Bytový dom
  Tőrők Gergely ; V  Pernišová Alena (Thesis advisor) ; V180
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 4
  bytový dom pozemné stavby a architektúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112712
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Bytový dom
  Minárik Dávid ; V  Briatka Peter (Thesis advisor) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 6
  technológie a manažérstvo stavieb bytový dom
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89578
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Bytový dom
  Hrušovská Lenka ; V  Mikle Stanislav (Thesis advisor) ; V180
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 23.06.2014 ; Degree program : 4
  structural design konštrukčné riešenie bytový dom pozemné stavby a architektúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80701
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Bytový dom
  Podhorec Jozef ; V  Ingeli Rastislav (Thesis advisor) ; V180
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 25.06.2014 ; Degree program : 4
  residential house bytový dom polyfunkčný objekt pozemné stavby a architektúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80799
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Bytový dom
  Lamperová Katarína ; V  Ingeli Rastislav (Thesis advisor) ; V180
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 25.06.2014 ; Degree program : 4
  bytový dom bakalárska práca pozemné stavby a architektúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80473
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Bytový dom
  Turčanová Soňa ; V  Ingeli Rastislav (Thesis advisor) ; V180
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 25.06.2014 ; Degree program : 4
  residential house polyfunkcia bytový dom pozemné stavby a architektúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=108536
  bakalárska práca
  book

  book