Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^stu_us_auth stus17139 amg^"
 1. Počítačová dynamika tekutín : Interdisciplinárny prístup s aplikáciami CFD
  Molnár Vojtech ; J0060 
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2011 . - 436 s
  ISBN 978-80-8106-048-9
  počítačová dynamika tekutín MKP - metóda konečných prvkov FEM-finite element method
  monografia
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF8230
  book

  book

 2. Temperature Controlled Welding Simulation : Finite Element Analysis of a PID Controlled Temperature Constrained Arc Welding Process
  Takács Gergely ; J0020 
  Saarbrücken : VDM Verlag Dr. Müller, 2010 . - 113 s
  ISBN 978-3-639-29106-3
  zváranie riadenie MKP - metóda konečných prvkov FEM-finite element method welding
  monografia
  AAA - Scientific monography issued in foreign editorships
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  (2) - skriptá
  book

  book

 3. Nestacionárne tlakové účinky prúdiaceho média na potrubný systém
  Élesztös Pavel ; J0010 
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2009 . - 117 s
  ISBN 978-80-227-3078-5
  potrubné systémy MKP - metóda konečných prvkov
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  (1) - monografia
  (3) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF5300
  book

  book

 4. Numerical Solution of Partial Differential Equations by the Finite Element Method
  Johnson Claes 
  1. vyd.
  Mineola, New York : Dover Publications, 2009 . - 278 s
  ISBN 978-0-486-46900-3
  matematika MKP - metóda konečných prvkov
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0010
  book

  book

 5. Riešenie nelineárnych pevnostných úloh pomocou MKP
  Benča Štefan ; J0010 
  1. vyd.
  Bratislava : STU, 2009 . - 205 s
  ISBN 978-80-227-3077-8
  MKP - metóda konečných prvkov nelineárne úlohy
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  O1 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  SJF25280
  MTF0100
  Riešenie nelineárnych pevnostných úloh pomocou MKP

  book

 6. Nosníky a rámy na pružném podkladu 2
  Frydrýšek Karel  Jančo Roland ; J0010 Krčín Jan Pustka David Řezníček Jan Tvrdá Katarína ; V250
  1. vyd.
  Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2008 . - 516 s
  ISBN 978-80-248-1743-9
  nosníky MKP - metóda konečných prvkov beams FEM-finite element method
  monografia
  ACA - Academic school-books issued in foreign editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  (1) - monografia
  (1) - dizertačná práca
  (8) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1100
  book

  book

 7. Metóda konečných prvkov v teórii a príkladoch
  Kochaník Ján  Vojtko Imrich
  1. vyd.
  Prešov : Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove, 2007 . - 173 s
  ISBN 978-80-8073-931-7
  MKP - metóda konečných prvkov teória príklady
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0010
  book

  book

 8. Numerická analýza pružne-plastických úloh s uvažovaním vplyvu teploty
  Jančo Roland ; J220 
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006 . - 150 s
  ISBN 80-227-5240-4
  mechanika kontinua MKP - metóda konečných prvkov testovacie modely
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF106200
  book

  book

 9. Výpočtové postupy MKP pri riešení lineárnych úloh mechaniky
  Benča Štefan ; J220 
  1. opr. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2006 . - 150 s
  ISBN 80-227-2404-1
  výpočtové a vyhodnocovacie metódy MKP - metóda konečných prvkov
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF65260
  MTF18100
  Výpočtové postupy MKP pri riešení lineárnych úloh mechaniky

  book