Search results

 1. Návrh automatizácie a realizácie stroja na skladanie krabíc pre firmu Samsung Elektronics Slovakia s.r.o. = Projection of automatization and realization of a box assembly machine for Samsung Elektronics Slovakia s.r.o. : Diplomová práca
  Horváth Ladislav  Czifra Juraj (xxx) ; M360
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009
  MTF ; . - 79 s 1 CD-ROM
  automatizácia výroby programovateľný automat
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Možnosť nasadenia počítačom riadených zariadení pri výrobe kancelárskeho nábytku : Diplomová práca
  Vereš Miroslav ; J130  Velicsányi Ladislav (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 1998 . - 76 s výťah + príl.
  automatizácia výroby Strojárska aplikovaná informatika CAD/CAM
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Implementation of adaptive controllers on a PCD-PLC : Diplomová práca
  Palman Ivan  Saey Philippe (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KAIA, 1996
  MTF ; . - 68 s výťah+príl
  automatizácia výroby aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Model ATP výroby preťahovacích a pretlačovacích nástrojov prostredníctvom číslicového počítača pre ZVL, k. p. : Diplomová práca
  Pavlovčin Jozef  Bieščar Imrich (xxx)
  Trnava : SVŠT v Bratislave StF KMARTP, 1988
  MTF ; . - 70 s príl.
  automatizácia výroby technologické rezné nástroje strojárske technológie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Automatizácia ostrihovania výkovkov synchrónnych krúžkov : Diplomová práca
  Raffaj Ján  Malůšek Antonín (xxx)
  Trnava : SVŠT v Bratislave StF KMARTP, 1988
  MTF ; . - 75 s príl.
  ostrihovanie výkovkov automatizácia výroby strojárske technológie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Automatizácia kovania mosadzných klietok valčekových ložísk : Diplomová práca
  Stupavská Svetlana  Malůšek Antonín (xxx)
  Trnava : SVŠT v Bratislave StF KMARTP, 1987
  MTF ; . - 83 s abstr.
  automatizácia výroby valčekové ložiská strojárske technológie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book